Betaald Educatief Verlof (BEV)

U wenst via een financiële tussenkomst de loonkosten te compenseren van een bediende die tijdens de werkuren een opleiding volgde van meer dan 32u?

Als werkgever kan u een forfaitaire terugbetaling aanvragen voor ieder uur betaald educatief verlof dat werd toegekend aan uw werknemers gedurende het schooljaar (ongeveer 20€/uur/bediende).


Stap 1: Een getuigschrift aanvragen bij OBMB-FEMB

OBMB-FEMB helpt u bij de aanvraag van het BEV door gratis het getuigschrift van regelmatige inschrijving af te leveren dat u moet toevoegen aan het aanvraagdossier bij de overheid.
Dit zijn te volgen stappen:
Stap 2: Een dossier indienen bij de regionale overheidsdienst

U dient het getuigschrift van regelmatige inschrijving in samen met uw aangifte van schuldvordering en de individuele steekkaart van de werknemer bij de dienst Betaald Educatief Verlof van de Vlaamse, de Brusselse of de Waalse regering.
De schuldvordering moet per schooljaar (opleidingen gevolgd in de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar) voor alle werknemers samen ingediend worden. Voor het schooljaar 2017-2018 is de uiterste indieningstermijn 31/12/2018 voor werknemers tewerkgesteld in een vestiging in het Vlaams Gewest, 31/03/2019 indien de vestiging zich in het Waals Gewest bevindt en 30/06/2019 indien ze zich in het Brussels Gewest bevindt.