Missie

Zoals verschenen in het staatsblad, bepaalt het Artikel 3 § 2 van de statuten het werkterrein van de vzw als volgt:
“De vereniging heeft tot doel de organisatie, de promotie en de financiering van elke vorm van professionele vorming met het oog op opleiding, aanpassing, bijscholing, specialisatie of herscholing van de bedienden of potentiële bedienden van de metaal-, machine- en elektrische bouw van Brabant, evenals de bedienden of de potentiële bedienden van erkende controleorganismen.”

Concreet betekent dit dat OBMB uitsluitend opleidingen organiseert die zich richten tot (potentiële) bedienden.
Hierin onderscheiden we de twee categorieën:
  • Werknemers
  • Werkzoekenden
In de sectoren :
  • De metaalverwerkende, de elektrotechnische en de kunststofverwerkende nijverheid (P. C. 209-Brabant)
  • Bedrijven die behoren tot de erkende controleorganismen (P.C. 219).

Coördinatiestructuur
OBMB fungeert voornamelijk als coördinatiestructuur op het vlak van opleiding.
Het grondig inzicht, dankzij Agoria Brabant, in de specifieke opleidings- en tewerkstellingsbehoeften van de betrokken sectoren laat toe om partners te zoeken - opleidingsoperatoren - die opleidingen kunnen organiseren die aan de reële noden van de bedrijfsmarkt beantwoorden.
OBMB stelt het opleidingsprogramma samen, op basis van de behoeften uit de sector. De opleidingen worden gerealiseerd in partnership met bestaande opleidingsinstanties.

Meer informatie