Definitie van de notie "risicogroepen"


Tot de risicogroepen behoren de bedienden
  • die jonger zijn dan zesentwintig jaar of
  • die ouder zijn dan veertig jaar of
  • wiens diploma niet hoger is dan hoger secundair onderwijs en
  • die geen kaderlid zijn