Frequently Asked Questions Ondernemingsportefeuille

 1. Administratie
  1. Hoe kan ik toegang krijgen tot de ondernemingsportefeuille?
  2. Wat moet ik doen als ik mijn paswoord vergeten ben?
  3. Hoe kan ik mijn paswoord aanpassen?
  4. Moeten we alle gegevens van alle werknemers handmatig ingeven in het systeem?
  5. Een werknemer verlaat het bedrijf: wat moeten we doen?
 2. De budgetten
  1. Kan iedereen de budgetten van onze firma raadplegen?
  2. Hoe zijn de budgetten van de ondernemingsportefeuille bepaald?
   1. Voor bedrijven van het PC 209
   2. Voor bedrijven van het PC 219
  3. De budgetten zijn niet correct; wat moet ik doen?
  4. Hoe komt het dat het budget een negatief bedrag vermeldt?
  5. Het budget is volledig opgebruikt; wat gebeurt er?
 3. Het open opleidingsaanbod
  1. Hoeveel kost een inschrijving in het open opleidingsaanbod?
  2. Wat gebeurt er in geval van een annulatie van een opleiding uit het open opleidingsaanbod?
  3. Waarom lukt het niet om een inschrijving te doen in het open opleidingsaanbod?
  4. Kan ik een arbeider van het PC 111 inschrijven in het open opleidingsaanbod van OBMB?
 4. Subsidies voor bedrijfsinterne opleidingen
  1. Waarom wordt het subsidiedossier dat ik ingegeven heb niet behandeld?
  2. Is het mogelijk om een subsidieaanvraag aan te passen?
  3. Welke documenten zijn verplicht bij een aanvraag voor subsidies voor bedrijfsinterne opleidingen?
  4. Verschillende bedienden volgen op verschillende dagen dezelfde bedrijfsinterne opleiding. Hoe geef ik dit in wanneer ik een subsidiedossier aanmaak?
  5. Moet ik het bedrag van de factuur ingeven met een komma of een punt?
 5. Betaald Educatief Verlof
  1. Wat is Betaald Educatief Verlof (BEV)?
  2. Het budget is opgebruikt. Kunnen er dan nog attesten voor Betaald Educatief Verlof (BEV) aangevraagd worden?I. ADMINISTRATIE
  1. Hoe kan ik toegang krijgen tot de ondernemingsportefeuille?

  Om toegang te krijgen tot de ondernemingsportefeuille heeft u een login en paswoord nodig. Om deze te ontvangen moet u een mail sturen naar info@obmb.be met vermelding van volgende gegevens:
   • Naam en voornaam
   • Functie
   • Bedrijf
   • Ondernemingsnummer
   • Adres bedrijf
   • Telefoon
   • Mailadres

  U kunt dan op basis van deze informatie aanloggen via de website van OBMB (www.obmb.be).

  Voor meer informatie: zie manual pagina 2.
  ..terug naar boven..

  2. Wat moet ik doen als ik mijn paswoord vergeten ben?

  U kunt een nieuwe login en paswoord aanvragen via info@obmb.be.
  ..terug naar boven..

  3. Hoe kan ik mijn paswoord aanpassen?

  Eens u aangemeld bent in de ondernemingsportefeuille, kan u via de tab ‘wijzig wachtwoord’ uw paswoord veranderen. Deze bevindt zich bij de administratieve informatie rechtsbovenaan op de startpagina van de ondernemingsportefeuille.

  Voor meer informatie: zie manual pagina 4.
  ..terug naar boven..

  4. Moeten we alle gegevens van alle werknemers handmatig ingeven in het systeem?

  Nee, u hoeft niet alles handmatig in te geven. U kunt ook één keer per jaar een Excel met alle verplichte gegevens naar OBMB sturen, zodat een medewerker van OBMB alles in de database kan zetten. Als u verder werknemers wenst toe te voegen of aan te passen kan u dit online doen via de ondernemingsportefeuille.

  U kunt de Excel vinden in het onderdeel ‘contactgegevens’ van de ondernemingsportefeuille. Als u 2 bedienden hebt die dezelfde naam en voornaam hebben, moet u een nummer toevoegen aan de naam.

  Voor meer informatie: zie manual pagina 4.
  ..terug naar boven..

  5. Een werknemer verlaat het bedrijf: wat moeten we doen?

  De werknemer moet niet noodzakelijk uit de ondernemingsportefeuille verwijderd worden. Als u het jaar nadien een nieuwe Excel-lijst doorstuurt waar deze persoon niet in vermeld staat, zal die automatisch verdwijnen uit het systeem.
  Wenst u deze persoon toch uit het systeem te halen, dan kan u een mail sturen naar info@obmb.be.
  ..terug naar boven..
II. DE BUDGETTEN
  1. Kan iedereen de budgetten van onze firma raadplegen?

  Om de budgetten van een bedrijf te zien, moet de gebruiker beschikken over de ‘Company login’. Deze login laat toe om alle informatie van een bedrijf te raadplegen (budgetten, open opleiding, subsidies, BEV…).
  OBMB kan u eveneens een ‘Employee login’ bezorgen; hiermee men alleen toegang krijgen tot het deel ‘Open opleidingsaanbod’ en een inschrijving doen. Men heeft daarmee geen zicht op de budgetten en subsidies.

  Voor meer informatie: zie manual pagina 2.
  ..terug naar boven..

  2. Hoe zijn de budgetten van de ondernemingsportefeuille bepaald?

  2.1. Voor bedrijven van het PC 209

  Met maximum 50 werknemers:
  Voor de bedrijven uit het paritair comité 209 die maximum 50 werknemers in dienst hebben, wordt het budget bepaald in functie van het aantal werknemers:
  • 1 – 5 werknemers: €500
  • 6 – 10 werknemers: €750
  • 11 – 15 werknemers: €1000
  • 16 – 20 werknemers: €1250
  • 21 – 25 werknemers: €1500
  • 26 – 35 werknemers: €1750
  • 36 – 50 werknemers: €2000

  Maximum 70% van het totale budget mag gebruikt worden voor subsidies.

  Bijvoorbeeld:
  Een bedrijf met 12 werknemers heeft een totaal budget van €1000, waarvan maximum €700 mag besteed worden aan subsidies.

  Met meer dan 50 werknemers:
  Voor bedrijven uit het paritair comité 209 die meer dan 50 werknemers in dienst hebben, zal het budget berekend worden op basis van de bijdragen die jaarlijks betaald worden aan OBMB. Het beschikbare bedrag zal ongeveer 70% van de jaarlijkse bijdragen zijn.

  Er mag maximum 70% van dit beschikbare bedrag gebruikt worden voor subsidies.

  2.2. Voor bedrijven van het PC 219

  Met maximum 50 werknemers:

  Voor de bedrijven uit het paritair comité 219 die maximum 50 werknemers in dienst hebben, wordt het budget bepaald in functie van het aantal werknemers:

  • 1 – 5 werknemers: €500
  • 6 – 10 werknemers: €750
  • 11 – 15 werknemers: €1000
  • 16 – 20 werknemers: €1250
  • 21 – 25 werknemers: €1500
  • 26 – 35 werknemers: €1750
  • 36 – 50 werknemers: €2000

  Maximum 70% van het totale budget mag gebruikt worden voor subsidies.

  Het budget zal gebruikt kunnen worden om bedienden en risicobedienden in te schrijven in het open opleidingsaanbod en om subsidies aan te vragen voor risicobedienden.
  Tot de risicogroepen behoren de bedienden die jonger zijn dan 26 jaar, die ouder zijn dan 40 jaar of wiens diploma niet hoger is dan hoger secundair onderwijs.

  Met meer dan 50 werknemers:

  Voor de bedrijven uit het paritair comité 219 die meer dan 50 werknemers in dienst hebben, wordt het budget berekend op basis van de bijdragen die jaarlijks betaald worden aan OBMB. Het beschikbare bedrag zal ongeveer 70% van de jaarlijkse bijdragen zijn.

  Er mag maximum 70% van dit beschikbare bedrag gebruikt worden voor subsidies.

  Het budget zal gebruikt kunnen worden om bedienden en risicobedienden in te schrijven in het open opleidingsaanbod en om subsidies aan te vragen voor risicobedienden.
  Tot de risicogroepen behoren de bedienden die jonger zijn dan 26 jaar, die ouder zijn dan 40 jaar of wiens diploma niet hoger is dan hoger secundair onderwijs.

  ..terug naar boven..

  3. De budgetten zijn niet correct; wat moet ik doen?

  In het geval u een fout ziet in het budget, of het systeem lijkt niet te werken, stuur dan een mail naar OBMB (info@obmb.be) met een beschrijving van het probleem. OBMB zal u zo snel mogelijk informeren wanneer het probleem opgelost is.
  ..terug naar boven..

  4. Hoe komt het dat het budget een negatief bedrag vermeldt?

  U kan zich ongelimiteerd inschrijven in het open opleidingsaanbod. Wanneer u nog budget heeft, dan wordt de kostprijs afgetrokken van het nog beschikbare bedrag. Wanneer het budget op is, gaat het bedrag wel nog steeds van het budget, maar wordt dat dus negatief. OBMB zal een factuur sturen voor deze opleiding.

  Bijvoorbeeld:
  Firma A stelt 7 personen te werk en heeft dus een beginbudget van €750.
  Na deelname aan het open opleidingsaanbod en een subsidiedossier, staat het saldo op €40.
  Katrien, administratief medewerkster, schrijft zich in voor een opleiding MS Project die 2 dagen duurt. Er zou €120 (2 dagen x €60) van het budget moeten gaan. Aangezien er maar €40 meer over is, zal OBMB een factuur van €80 versturen eens de opleiding heeft plaatsgevonden. Het saldo van het budget is dan “-€80”. Katrien volgt daarna nog een opleiding Excel basis die 1 dag duurt. OBMB verstuurt opnieuw een factuur. Deze keer voor een bedrag van €60. Het saldo van het budget is dan “-€140” (-€80 - €60 = -€140).
  ..terug naar boven..

  5. Het budget is volledig opgebruikt; wat gebeurt er?

  Subsidies
  Maximum 70% van het budget mag gebruikt worden voor subsidies voor bedrijfsinterne opleidingen. Het systeem blokkeert automatisch eens deze limiet bereikt is. Het resterende budget moet gebruikt worden via inschrijvingen in het open opleidingsaanbod.

  Open opleidingsaanbod
  Inschrijvingen in het open opleidingsaanbod blijven ongelimiteerd. Eens het budget op is, zal OBMB een factuur sturen in functie van de grootte van het bedrijf (€60 of €120) en het aantal dagen en bedienden. Het systeem zal deze bedragen nog steeds van het budget aftrekken en het resterende budget zal dus negatief komen te staan. Zie hiervoor ook vraag II.4.

  Betaald Educatief Verlof (BEV)
  Zelfs wanneer het budget volledig op is (of negatief is), dan kan u nog steeds BEV-attesten aanvragen.
  ..terug naar boven..

III. HET OPEN OPLEIDINGSAANBOD
IV. SUBSIDIES VOOR BEDRIJFSINTERNE OPLEIDINGEN

V. BETAALD EDUCATIEF VERLOF
  1. Wat is Betaald Educatief Verlof (BEV)?

  De werkgever kan een deel van de loonkosten terugvorderen voor de uren waarop een werknemer een opleiding volgt, op voorwaarde dat de opleiding minimum 32 uur duurt en dat ze erkend is door het paritair comité 209.

  OBMB-FEMB kan een getuigschrift van inschrijving en nauwgezetheid opstellen op basis van de aanwezigheidslijst (zie voorbeeld). Wanneer de opleiding door uw bedrijf zelf georganiseerd werd en niet door OBMB-FEMB, dan moet deze lijst bezorgd worden aan OBMB-FEMB, samen met een kopie van de opleidingsfactuur.

  Het getuigschrift van inschrijving en nauwgezetheid is een verplichte bijlage bij de schuldvordering die uw bedrijf kan indienen bij de regionale dienst voor het Betaald Educatief Verlof, per schooljaar (van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar). In Vlaanderen kunnen de aanvragen tot 4 maand na het einde van het schooljaar worden ingediend. In Wallonië kan dit tot 7 maanden en in Brussel tot 10 maanden na het einde van het schooljaar.
  ..terug naar boven..

  2. Het budget is opgebruikt. Kunnen er dan nog attesten voor Betaald Educatief Verlof (BEV) aangevraagd worden?

  Ja, zelfs wanneer het budget op is, kunnen er nog steeds BEV-attesten aangevraagd worden. Dit staat volledig apart van het budget dat het bedrijf heeft bij OBMB.
  ..terug naar boven..