Samenstelling van de Raad van Bestuur

Meer informatie


Voorzitter:
De Heer Hannes DEUMENS, Secretaris LBC-NVK

Vice-Voorzitters:
De Heer Stéphane PIRON, Secretaris SETCa
Mevrouw Hilde VERBEECK, Senior Advisor Social Affairs AGORIA

Leden:
Mevrouw Katrien BOLSENS, Talent & Development specialist VINÇOTTE
De Heer Rudy CLAES, Learning Manager SIEMENS
De Heer Pierre MERVEILLE, Secretaris BBTK-SETCa
De Heer Eric ROBERT, Talent & Labourmarket AGORIA
De Heer Saïd ZAOUDI, Secretaris CNE-GNC