Wie is OBMB?

Opleidings- en tewerkstellingsfonds voor de
Bedienden van de
Metaalverwerkende nijverheid van
Brabant

Hoe is OBMB ontstaan?
Het opleidingsfonds werd als een vzw opgericht in 1987 dankzij het initiatief van:
  • Agoria-Brabant (Multisectorfederatie van de technologische industrie)
  • CNE-GNC (Centrale Nationale des Employés Groupement National des Cadres)
  • SETCA/BBTK (Bond van Bedienden Technici en Kaderleden)
  • LBC/NVK (Landelijke Bedienden Centrale, Nationaal Verbond voor Kaderleden)

Welke activiteiten heeft OBMB?
OBMB speelt een belangrijke rol, als sectorfonds, in het organiseren van opleidingen, die beantwoorden aan de behoeften van de bedrijven uit de sector Paritair Comité 209 (Metaalverwerkende nijverheid) of
Paritair Comité 219 (Controle-organismen).

De doelstelling van het fonds is opleidingen te organiseren voor:
  • Bedienden die bijkomende opleidingen willen volgen en werkzaam zijn in een bedrijf van de sector.
  • Werkzoekenden die een opleiding willen volgen om aansluitend in de sector van de metaalverwerkende industrie te gaan werken.
Deze opleidingen worden toevertrouwd aan bevoegde instanties zoals scholen of geaggregeerde opleidingsbedrijven.

Non-Discriminatiecode
De leden van de Raad van Bestuur van OBMB moedigen de bedrijven van het paritair comité 209 en 219 aan de volgende non-discriminatiecode op te nemen in hun arbeidsregelement, conform de procedure vastgelegd door de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen:
    Werknemers en werkgevers zijn ertoe gehouden alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en beleefdheid in acht te nemen, inclusief ten aanzien van bezoekers. Dit impliceert ook een onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van iedereen met dezelfde nodige menselijke eerbied voor éénieders waardigheid, gevoelens en overtuiging. Verboden is bijgevolg elke vorm van verbaal racisme, alsook het verspreiden van racistische lectuur en pamfletten.
    Ook elke discriminatie op grond van geslacht, sexuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst, nationaliteit en overtuiging is verboden.

Meer informatie