Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Projectmanagement

DOELGROEP
  De cursus richt zich tot leidinggevenden, middle-management, bedienden, ...

DOELSTELLING
  De deelnemers leren tijdens de opleiding projecten op een professionele manier binnen een organisatie aan te pakken en op te leveren.

PROGRAMMA
  De opleiding is een basisopleiding Projectmanagement waarbij volgende zaken aan bod komen:
  • Wat is een project en welke types bestaan er?
  • Planning, structurering en fasering van projecten
  • Het doelgerichte verloop van projecten
  • Taakverdeling binnen een project
  • Het vastleggen van mijlpalen en kritieke punten bij projecten
  • Verschillende tools om projectmatig werken te ondersteunen en op te volgen
  • Project rapporteren en opleveren
  • Opstellen van een risicobeheersplan
  • Belangrijkste valkuilen bij projecten
  • Opstellen en voorstellen van een persoonlijk actieplan

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  LIMTEC+
  Wetenschapspark 35
  Diepenbeek
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediende



LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Impact