Opleiding i.s.m. INOM-Bedienden
Webinar: Beter functioneren door een scherper inzicht in jezelf en collega’s!

DOELGROEP
  Deze webinaropleiding richt zich tot iedereen die op één of andere wijze samenwerkt met anderen, en daar beter wil in worden.

DOELSTELLING
  Webinars zijn korte opleidingen, die je via het internet vanaf je werkplek volgt.
  Vandaar de naam: een web-seminar, of nog korter: een webinar ...
  Een boeiende spreker geeft in een tijdsbestek van 45 minuten een uiteenzetting over een actueel thema.
  Je ziet “live” op je scherm de spreker en zijn of haar presentatie.
  Je kunt tijdens het webinar via “chat” vragen stellen en de presentatie achteraf downloaden.

PROGRAMMA
  Inzicht in onszelf en anderen biedt krachtige mogelijkheden om onze persoonlijke effectiviteit als werknemer, collega, teamlid te verbeteren.
  Het is een vaststelling, die je ongetwijfeld herkent: samenwerken met anderen betekent samenwerken met verschillende persoonlijkheden. Ieder mens is immers anders en elke persoonlijkheid brengt andere voorkeuren met zich mee. Deze voorkeuren hebben invloed op hoe mensen handelen en communiceren, en zijn zo mee bepalend voor onze persoonlijke effectiviteit.
  Perceptie is hierbij belangrijk: je eigen effectiviteit hangt met andere woorden sterk af van de manier waarop je jezelf en anderen kan zien én inschatten.
INSCHRIJVEN

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  zelf te bepalen

 • KOSTPRIJS
  Gratis voor bedienden uit PC209 of PC219LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Siegfried De Cuyper