Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Blended leertraject: Leidinggeven en communicatie

DOELGROEP
  Leidinggevenden

DOELSTELLING
  De klassikale opleiding ‘leidinggeven en communicatie’ kan nu ook gevolgd worden via een Blended Traject. Do you want to take the challenge?

  Challenge? Welke challenge? Wel, je krijgt 15 challengestijdens de opleiding. 15 opdrachten gebaseerd op de 15 belangrijkste onderdelen van de opleiding. 15 oefeningen om direct aan de slag te gaan met wat je leert tijdens de opleiding. Zonder hulp of ondersteuning? Nee, je wordt niet meteen in het water gegooid, maar je wordt ondersteund via een virtual classroom waar alles wordt meegegeven wat je moet weten voor je aan de challenge begint. Ook door individuele coachings zetten we je verder op weg voor jouw persoonlijke uitdagingen in je werk. Korte en krachtige challenges: direct toepasbaar, zodat je een onmiddellijk resultaat hebt in de werkomgeving!

  Wanneer is een Blended traject iets voor jou?
  Meer maatwerk – je wil zaken leren die toegepast kunnen worden op je eigen context:

  In dit blended traject voorzien we verschillende individuele momenten zodat je begeleiding krijgt voor de zaken die jij wil aanpakken als leidinggevende in jouw werkcontext. Dit wordt ondersteund door de algemene benaderingen, theorieën en tips in de virtual classrooms die hetzelfde zijn voor iedereen én via 2 individuele coachingmomenten. Hebben we al verteld dat je ook een case uit jouw werkomgeving moet uitwerken? Hét moment om alles wat je geleerd hebt toe te passen en aan de slag te gaan met de zaken uit de opleiding.

  Plaats- en tijdsonafhankelijk – je wil je tijd zo efficiënt mogelijk inzetten om te leren (en geen tijd verliezen door verplaatsingen in de auto of het openbaar vervoer).

  Het wordt drukker op de weg, er komen meer files en het werk wordt er niet minder op. Efficiënt tijdsgebruik willen we in dit traject aanbieden door de opleidingsonderdelen die op afstand kunnen gebeuren ook op afstand aan te bieden. Wekelijks krijg je een verplichte virtual classroom waarin telkens een ander thema aan bod komt. Via challenges pas je dit onmiddellijk toe op je werk.

  Discipline en zelfsturing – je hebt voldoende zelfdiscipline om ermee aan de slag te gaan

  Plaats- en tijdsonafhankelijk een opleiding volgen, betekent ook dat je tijd moet maken. Onze tip: reserveer je leermomenten in je agenda!

  Hoe verloopt het blended traject?
  Stap 1: Registratie en voorstelling tracks

  Na registratie worden de instructies over het traject en een persoonlijke link naar het leerplatform verstuurd. Hier worden de drie hoofdthema’s of “tracks” kort voorgesteld:

  1. Communicatie en luisteren

  2. Ik als leider: situationeel leiderschap

  3. Assertiviteit en conflict

  Stap 2: Kick-off dag – klassikale opleiding (1 dag)

  Tijdens een eerste klassikale opleidingsdag kunnen de deelnemers kennis maken met elkaar. De opbouw van het traject wordt volledig toegelicht. Dan start een zelfreflectie over wie je bent als leider aan de hand van de 4 kleuren van DISC. Elke leidinggevende heeft namelijk zijn eigen persoonlijkheid en dus ook zijn eigen manier van communiceren. Dat geldt ook voor teamleden: ook zij hebben een eigen persoonlijkheid/kleur en beïnvloeden de onderlinge relaties. Door inzicht te krijgen in de kwaliteiten en de valkuilen van de verschillende persoonlijkheidstypes in een team, groeit het inzicht in je persoonlijkheid als leidinggevende en hoe daarmee rekening te houden in de communicatie met anderen. We staan daarnaast ook stil bij de rol van de leidinggevende, het verschil tussen vroeger en nu, en de competenties die daarbij van belang zijn. Zo maken we de koppeling met de competenties die tijdens de tracks aan bod zullen komen.

  Op basis hiervan worden je persoonlijke leerdoelen geformuleerd, waar je gericht mee aan de slag gaat tijdens de opleiding.

  Stap 3: De challenges

  Gedurende 15 weken wordt er iedere week 1u een virtuele les georganiseerd en wordt er 1 challenge of opdracht gestuurd. Elke challenge bevat ook links naar extra leermateriaal.

  Stap 4: Individuele coaching

  Er wordt 2 maal een individuele coachingsessie voorzien: één na de eerste track en een tweede na de tweede track. Hier wordt teruggeblikt op de track en kan er individueel gewerkt worden aan de vooropgestelde leerdoelen.

  Stap 5: Afsluiting – klassikale opleiding (1 dag)

  Na 15 weken wordt het traject afgesloten met nog één klassikale dag om de ‘lessons learned’ te delen en terug te blikken op track 3. De deelnemers geven elk een korte presentatie over waar men concreet mee aan de slag is gegaan, hun persoonlijke evolutie en hoe ze dit verder in de toekomst zullen blijven toepassen.


PROGRAMMA
  Klassikale opleiding dag 1
  • Toelichting opleidingstraject
  • Toelichting verschillende tracks: communicatie en luisteren, ik als leider, assertiviteit en conflict
  • DISC: de 4 kleuren
  • Je persoonlijkheid als leidinggevende – je team en haar verschillende persoonlijkheden
  • Hoe communiceren met de verschillende kleuren in je team?
  • De rol en competenties van de leidinggevende, vroeger vs. nu

  Track 1: Communicatie en luisteren
  Virtual classroom 1: Verschillen in referentiekaders
  Virtual classroom 2: Feiten vs. Interpretaties
  Virtual classroom 3: Actief luisteren
  Virtual classroom 4: Empathisch luisteren
  Virtual classroom 5: Gesprekken voeren: de medewerker heeft een probleem (afspraken maken en opvolgen)

  Individuele coaching (1u-1,5u)

  Track 2: Ik als leidinggevende: situationeel leiderschap
  Virtual classroom 1: Hoe ga je motiveren en situationeel leidinggeven?
  Virtual classroom 2: Hoe ga je sturen?
  Virtual classroom 3: Hoe ga je delegeren?
  Virtual classroom 4: Hoe ga je overtuigen?
  Virtual classroom 5: Hoe ga je ondersteunen?

  Individuele coaching (1u-1,5u)

  Track 3: Assertiviteit en conflict
  Virtual classroom 1: Wat is assertiviteit?
  Virtual classroom 2: Assertief grenzen aangeven: R.E.T
  Virtual classroom 3: Feedback geven
  Virtual classroom 4: Gesprekken voeren: jij communiceert een probleem
  Virtual classroom 5: Conflicten oplossen en bemiddelen

  Klassikale opleiding dag 2
  • Lessons learned track ‘assertiviteit en conflict’
  • Voorstelling van de cases per deelnemer: wat heb ik concreet geïmplementeerd, opvolging persoonlijke leerdoelen en what’s next.

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  AA Tower
  Technologiepark 19
  Gent-Zwijnaarde
 • KOSTPRIJS
  Gratis voor bedienden uit PC209 of PC219LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Novare