Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Vertrouwenspersoon

DOELGROEP
  Bedienden

DOELSTELLING
  Het programma komt overeen met de wettelijke verplichting; nl.
  • Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon (1 sessie van 3u)
  • De psychosociale risico's op het werk (1 sessie van 3 uur)
  • Psychosociale interventie: gesprekstechnieken (2 sessies van 3 uur)
  • Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties (6 sessies van 3 uur)

PROGRAMMA
  • Rol, eigenschappen en taken van de vertrouwenspersoon
  • Ongewenste omgangsvormen op het werk
  • Wat is het verschil tussen pesten en plagen?
  • Gevolgen van ongewenst gedrag
  • Omgaan met emoties, begeleiding van het slachtoffer
  • Oefenen op communicatieve vaardigheden t.o.v. de diverse betrokkenen
  • Psychologische risico’s voor vertrouwenspersonen
  • Formele oplossingsstrategieën
  • Formele klachtenprocedures en juridische aspecten
  • Bespreking van cases

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  Syntra Leuven
  Geldenaaksebaan 327
  Leuven
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Syntra Midden-Vlaanderen