OBMB-opleiding
Outlook (Virtual Class)

DOELGROEP
  Bedienden

DOELSTELLING
  De docent leert u technieken en functies toe te passen die u meer overzicht en controle geven van uw agenda en mailbox. Hij legt de link tussen een aantal veel voorkomende gedragspatronen, die de effectiviteit doen verminderen en Outlook die, helpt de effectiviteit en efficiency te verhogen.

  Deze praktijkopleiding volgt u via uw gewoonlijke internet-browser. Er zijn veel oefeningen voorzien. Er is mogelijkheid tot vragen stellen via chat en er is extra leermateriaal dat 12 maanden beschikbaar blijft.

PROGRAMMA
  E-mail
  • Briefpapier maken en gebruiken
  • Handtekeningen maken, beheren en toevoegen aan een e-mail, meerdere handtekeningen met 1 account
  • Werken met meerdere mailboxen
  • De afwezigheidassistent effectief gebruiken
  • Regels instellen
  • Categorieen instellen en werken met categorieen
  • Snelle acties (Quick parts)
  • Berichten organiseren
  • De discussieweergave
  • Inline-antwoorden (Nieuw in Outlook 2013)

  Contactpersonen
  • Opties voor contactpersonen
  • Voorgestelde contactpersonen
  • Contactpersoon markeren met opvolgingsvlag
  • Wat is een vCard?
  • Een adresboek exporteren en importeren
  • Plattegronden
  • Contactgegevens delen met social media etc.

  Agenda
  • Uw agenda beheren
  • Meerdere agenda's gebruiken en werken met agenda groepen
  • Uw agenda delen en gedeelde agenda's gebruiken
  • Uw weergave instellen
  • Afspraken koppelen aan contactpersonen
  • Opmerkingen en bijlagen toevoegen aan een afspraak
  • Afspraken categoriseren en prioriteiten instellen
  • Afspraakeigenschappen bijstellen
  • Dagen Selecteren
  • Meerdere Agenda's aanmaken en agendagroepen
  • Het geven van machtigingen aan collega's om de eigen mailbox en/of agenda te laten bekijken en/of aanpassen
  • Vergaderingssuggesties

  Taken
  • Taken in stellen en beheren
  • Werken met taken
  • Taken koppelen

  skype voor bedrijven (Skype for business)
  • Instellingen beheren van Chat, geluid en video
  • Hoe kan Skype for business u helpen uw effectiviteit te bevorderen
  • Een Chatsessie starten en deelnemen aan chatsessies
  • Een vergadering starten en deelnemen aan een vergadering
  • schermen delen

  Logboek
  • Hoeveel uren heeft u aan een bepaald project gewerkt? (handig bij nacalculatie van projecten)
  • Afspraken en taken toevoegen
  • Automatisch opslaan van activiteiten

  Beheer van outlookbestanden
  • Archiveren (hoe maar vooral ook wat)
  • Archiefbestanden importeren
  • Snel zoeken in Archiefbestanden

  Oefeningen
  • Ter afronding van de opleiding wordt de kennis van alle voorgaande onderdelen getoetst aan de hand van een uitgebreide oefening

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 19 augustus 2020 van 09:00 tot 16:00
 • WAAR
  online leren

 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediende

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Bit by Bit