Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Risicoanalyse (Welzijnswet)

DOELGROEP
  De opleiding richt zich tot preventieadviseurs, productieverantwoordelijken en bedienden uit de technische (studie)dienst en het onderhoud.

DOELSTELLING
  Het KB van 27 maart 1998 verplicht het opstellen van een dynamisch risicobeheersingssysteem op basis van een systematische analyse van de ongevalsrisico's in de onderneming.

  U verwerft een duidelijk inzicht in de verplichtingen met betrekking tot het opstellen van een dynamisch risicobeheersingssysteem (KB. 27/03/98).
  U maakt kennis met een systematische (en haalbare) aanpak voor de analyse van beroepsrisico's.
  U kan met uw praktische vragen terecht bij een deskundige en u hebt gelegenheid tot ervaringsuitwisseling met vakgenoten.

PROGRAMMA
  1. Opstellen van een dynamisch risicobeheersingssysteem
   • Het dynamisch risicobeheersingssysteem
   • De preventiemaatregelen
   • Het globaal preventieplan
   • Het jaarlijks actieplan
   • Betrokkenheid van de werkgever
   • Betrokkenheid van de hiërarchische lijn
   • Betrokkenheid van de werknemers
  2. Benadering van het risico
   • Kennis van het risico
   • Aanvaardbaarheid van het risico
   • Het preventiebeleid
   • De risico-evaluatie
   • Verminderen van het risico
  3. De analyse van beroepsrisico's
   • De keuze van een methode
   • Sleutelpunten van de risicoanalyse volgens het KB van 27 maart 1998
   • Geïntegreerde strategie voor risicoanalyse
  4. De Pageris methode als methode om risico's te evalueren
  5. Integratie van de Pageris methode in een dynamisch risicobeheersingssysteem
   • De opdeling in elementaire activiteiten
   • Prioriteitsstelling van de te analyseren taken
   • De gevarenlijsten
   • De eigenlijke risicoanalyse
   • Identificatie van blootgestelde personen
   • De geschreven documenten
   • De selectie van personen belast met de evaluatie
   • De deelname van de werknemers
   • Een beroep doen op externe diensten

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  COBOT
  Poortakkerstraat 92
  Sint-Denijs-Westrem
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • MDB-Consultancy