Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Budgetteren

DOELGROEP
  Leidinggevenden en assistenten, zowel uit productieafdelingen als uit andere diensten.
  Iedereen die mee helpt in het aanleveren van de basisdata voor de budgetopmaak en/of de verantwoordelijkheid draagt over een (deel)budget, alsook voor zij die actief mee helpen in het opstellen van het (master)budget.
  Een financiële basiskennis, alsook een inzicht in kostprijsanalyse is aan te raden. Dit kan u o.a. verwerven via de opleidingen : “Lezen en interpreteren van de jaarrekening” en “Kostprijsberekening en -analyse”.

DOELSTELLING
 • U krijgt een volledig beeld op alle verschillende kosten- en opbrengstcomponenten die in de budgettering moeten opgenomen worden.
 • U krijgt een inzicht in de cascade van alle deelbudgetten en in hun onderlinge wisselwerking.
 • U raakt wegwijs in het maken van een relevante verschillenanalyse.
 • U bent in staat om een correcter en meer realistisch budget op te stellen voor uw afdeling/dienst.

PROGRAMMA
   • Wie helpt mee aan het opmaken van een budget? Waar kunnen er knelpunten zijn (productiecapaciteit, personeel)? Kunnen er externe belemmeringen zijn zoals locatie, milieu, politiek, enz…?
   • Studie van materiaalverbruik, inzet van uren en aanwending van materieel.
   • Van verkoopbudget tot masterbudget (inzicht in opbouw en relatie tussen alle deelbudgetten)
   • Het budgetteren van investeringen.
   • Het masterbudget : projectie/forecast van balansposten, resultaten en cash-flow.
   • Case study : van (boekhoud)grootboekrekeningen tot budget (eenvoudige opbouw van A tot Z).
   • De laatste 1/2e dag gaat door in een computerlokaal en er worden tal van voorbeelden behandeld. De nadruk ligt op hoe je in XLS een volledig budget met al zijn subfiles opbouwt. In de marge daarvan is er ook aandacht voor bepaalde formules in Excel die daarin zeer behulpzaam zijn. Het is geen pure Excel-opleiding, eerder een “toegepaste” Excel-opleiding.

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  AA Tower
  Technologiepark 19
  Gent-Zwijnaarde
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Stichting Bedrijfsmanagement