Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
OBMB-opleiding
BA5 Veilig werken aan elektrische installaties

DOELGROEP
  Deze opleiding is bestemd voor al wie bij het uitvoeren van zijn werk als elektricien of in een andere functie, blootgesteld is aan de gevaren van elektriciteit. Het veronderstelt een basiskennis van elektriciteit en elektrische installaties (sterkstroom).

DOELSTELLING
  De bekwaamheid van personen in verband met de risico’s verbonden aan elektriciteit wordt bepaald door een code. Deze code BA4 / BA5 wordt door de werkgever toegekend en vastgelegd in een document. Hierbij houdt de werkgever rekening met de kennis van de betrokken werknemer. Hij zorgt voor een voldoende en aangepaste opleiding en ziet er op toe dat bij de verdeling van de taken aan of nabij elektrische installaties, de betrokken personen de vereiste bekwaamheid hebben en de nodige vorming, opleiding en instructies hebben ontvangen.

PROGRAMMA
  • Wettelijk kader
  • Situering AREI
  • Gevaren en risico’s
  • Veiligheidsaspecten van het elektrisch materiaal
  • Indeling van het materieel
  • Beschermingstoestellen
  • Veiligheidsaspecten van de elektrische installatie
  • Aardingsinstallatie
  • Uitwendige invloeden
  • Bescherming tegen elektrische schokken
  • Netstelsels
  • Bescherming tegen overstroom
  • Veilig werken aan of in de omgeving van elektrische installaties
  • Wettelijke verplichtingen van de beheerder van de elektrische installatie

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  Cresept vzw
  W. A. Mozartlaan, 4
  Drogenbos
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Cresept