Intersectorale opleiding
Coachen van een team

DOELGROEP
  Leidinggevenden

DOELSTELLING
In deze opleiding vergroten deelnemers hun competentie om:
  • een team positief te benaderen
  • het beste uit een team te halen
  • smarte doelen te formuleren voor het team
  • teamafspraken te maken
  • het team op te volgen
  • een coachingsgesprek te voeren

PROGRAMMA
  Coachen versus leidinggeven: what's in a name?
  • Coachen is het ontwikkelen van competenties van de medewerkers binnen een team in functie van de eigen mogelijkheden en de bedrijfsdoelstellingen.
  • Leidinggeven is het aansturen van medewerkers en teams; samen op zoek gaan naar de beste methode om het gemeenschappelijke doel te bereiken.

  Mijn team positief benaderen
  • Welke processen spelen zich af in mijn team?
  • Hoe laat ik mijn team goed functioneren?

  Coachen van je team
  • Vastleggen en inschatten van competenties
  • Opstellen van SMART-objectieven
  • Het voeren van coachingsgesprekken
  • Hoe verloopt een coachingsgesprek?
  • Een coachingsgesprek motiverend houden
  • Positief bijsturen

  Stapsgewijs doorlopen we de verschillende randvoorwaarden om te komen tot een goed resultaat wanneer we een team coachen. Daarnaast oefenen we uitvoerig de technieken.

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 29 mei 2020 van 09:00 tot 17:00. Vervolg: 05/06/2020
 • WAAR
  Bedrijvencentrum Regio Kortrijk
  Vlamingstraat 4
  Wevelgem
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediende

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Novare