Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
OBMB-opleiding
Eerste interventieploegleden (brandpreventie)

DOELGROEP
  Bedienden

DOELSTELLING
  • Zich bewust worden van het belang van brandpreventie in het dagelijkse leven
  • Snel en efficiënt handelen bij brand
  • De eerste interventiemiddelen kunnen herkennen en correct kunnen gebruiken
  • Zich bewust zijn van de gevaren verbonden aan vuur, aan branden
  • Inschatten van de mogelijkheden voor een eerste interventie
  • Een theoretische basiskennis over brand verwerven

PROGRAMMA
  Theorie (3 uur)
  • Rol en opdrachten van eerste interventieploegleden
  • Cijfers en feiten over branden in België
  • Gedragsregels in geval van brand
  • Risico’s verbonden aan rook
  • De vuurdriehoek
  • Brandklassen
  • Hittebronnen die brand veroorzaken
  • Preventiemaatregelen om het ontstaan, de uitbreiding en de voortplanting van een brand te voorkomen
  • Blusmiddelen

  Praktijk (3 uur)
  • Brandende frituurketel: demonstratie en individuele blusoefening
  • Demonstratie van het gebruik en de functies van eerste interventiemiddelen: CO2 - poeder - water & additief - brandhaspel
  • Individuele blusoefening met behulp van een CO2-blusapparaat
  • Individuele blusoefening met behulp van een poederblusapparaat
  • Uitleg over de techniek om op een veilige manier een deur te openen + demonstratie
  • Demonstratie van het gebruik en de functies van brandhaspels
  • Brandoefening in een lokaal met het interventieteam: gebruik van brandhaspel, poederblusapparaten en accessoires

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  A-First
  Industriepark Fleming
  Granbonpré 1
  Louvain-la-Neuve
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • A-First