Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
OBMB-opleiding
Excel Gevorderd

DOELGROEP
  Bedienden.
  Voorkennis: invoer van gegevens, opslaan, sluiten en afdrukken, opmaak van een cel aanpassen, eenvoudige berekeningen met + - * en /, autosom, kopiëren van gegevens.

DOELSTELLING
Het gaat hier om een praktische training waar de meest gebruikte mogelijkheden aan bod komen.
Het is plezierig om een training te volgen die aansluit bij de vragen van de deelnemers. Breng daarom zo veel mogelijk uw eigen voorbeelden mee, hetzij op papier, hetzij op usb.

PROGRAMMA
   Tips & Tricks
   Er worden een reeks tips & tricks overlopen om efficiënter te werken met Excel. Deze worden opgedeeld volgens volgende onderwerpen:
   • Statusbalk (statusbalkfuncties)
   • Selecteren (snelle selectiewijzen)
   • Automatische teksten (tekstreeksen, autocorrectie, …)
   • Structuur van rijen en kolommen
   • Speciale kopieer- en plaktechnieken
   • Speciale opmaakmogelijkheden (celstijlen, getalformaten, …)
   • Gebruik van thema's
   • Voorwaardelijke opmaak
   • Gegevens valideren (invoer beperken)
   • Technieken om formules te analyseren

   Tabellen
   • Een lijst of rekenkolommen omzetten naar een tabel
   • Specifieke voordelen van tabellen
   • De tabellinten
   • Dubbele waarden verwijderen
   • Slicers (vanaf versie 2013)

   Werkbladen
   • Handelingen uitvoeren op meerdere bladen in groep
   • Bladen verplaatsen en kopiëren.
   • Bladen toevoegen en verwijderen.
   • Kleur wijzigen van werkbladen
   • Werkblad weergeven/verbergen

   Celnamen
   • Celnamen definiëren
   • Gebruik van celnamen
   • Celnamen beheren

   Extra schermmogelijkheden
   • Werken met meerdere vensters.
   • Titels blokkeren of scherm splitsen?
   • Opmerkingen gebruiken
   • Weergaveopties van het scherm.
   • Overzichtsstructuren vragen.
   • Het lint aanpassen

   Een handvol technieken
   • Zoeken en vervangen
   • Een werkmap of werkblad beveiligen
   • Met meerdere mensen in een zelfde werkmap werken
   • Een Excelblad omzetten naar een sjabloon (template)
   • Hoe de mogelijkheden van Excel benutten in Word.
   • Omgaan met tekstbestanden

   Functies
   • Hoe gebruik je eenvoudige functies (gemiddelde, som, max, …)
   • Korte herhaling over absolute ($) en relatieve adresseringen.
   • Een zeer nuttige functie: ALS (IF).
   • Dynamische koppelingen maken tussen verschillende werkmappen of werkbladen.
   • De handige functie VERT.ZOEKEN (VLOOKUP)
   • Extra functies zoals AANTAL.ALS (COUNTIF) en SOM.ALS (SUMIF)

   Gegevensbeheer
   • De sorteermogelijkheden
   • Gegevens filteren (autofilter, top 10, specifieke filters)
   • Subtotalen maken
   • Draaitabellen (pivot tables): een krachtige analysetechniek (basis)
   • Draaigrafieken (basis)

   Grafieken
   • Snel grafieken maken
   • Aanbevolen grafieken (vanaf versie 2013)
   • Gebruik van de verschillende grafiektypes (basis)
   • Grafieken wijzigen met behulp van de extra linten
   • Sparklines
   • Aanvullende grafische objecten (afbeeldingen, vormen, …)

   Extra technieken
   • Directe gegevenanalyse (Quick Analysis) (vanaf versie 2013)
   • Snel aanvullen (Flash Fill) (vanaf versie 2013)
   • Grafieken wijzigen met behulp van de extra linten
   • Sparklines
   • Aanvullende grafische objecten (afbeeldingen, vormen, …)

   Gebruikte Office-versie: 2016

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  Syntra Leuven
  Geldenaaksebaan 327
  Leuven
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Bit by Bit