Intersectorale opleiding
Leidinggeven en communicatie (basisopleiding)

DOELGROEP
  Leidinggevenden

DOELSTELLING
Deelnemers vergroten in de opleiding de competentie om:
  • hun verantwoordelijkheden als leidinggevende op te nemen
  • problemen structureel aan te pakken
  • actief te luisteren
  • op een assertieve wijze moeilijke boodschappen over te brengen
  • hun stijl aan te passen aan de situatie
  • een team te coachen
  • conflicten te hanteren
  • constructieve gesprekken te voeren

VERNIEUWDE METHODIEK

stap 1: Vóór de opleiding 1ste afname vragenlijst Emotionele Intelligentie
stap 2: Een Individueel Ontwikkelingsplan opmaken op basis van de resultaten van de vragenlijst
stap 3: Deelnemen aan de Groepsopleiding om vaardigheden en competenties bij te schaven zodat het ontwikkelingsplan aangevuld en de EQ aangescherpt wordt
stap 4: Drie maanden na de opleiding 2de afname vragenlijst Emotionele Intelligentie
stap 5: Eindrapport over de vorderingen en de nog te ondernemen.

PROGRAMMA
  Evolutie van de organisatie en de rol van de leidinggevende hierin
  Als leidinggevende heb je een verantwoordelijkheid ten aanzien van je team van medewerkers, de organisatie, je (interne) klant en tenslotte ook jezelf. Het opnemen van deze subrollen vereist een aantal competenties. Het verwerven van een goed inzicht in je rol als leidinggevende en de daarbij horende competenties maken dat je je verantwoordelijkheid op een professionele wijze kan invullen.
  • Wat houdt de taak/rol van de leidinggevende in?
  • Wat is het essentiële verschil tussen coachen en leidinggeven?
  • Wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe kunnen deze overgebracht worden?

  Communicatie
  Als leidinggevende is het belangrijk om je bewust te zijn van verbale en non-verbale communicatie, de volledigheid en duidelijkheid van de informatie die je geeft.
  • Bevorderende en belemmerende factoren binnen het communicatieproces
  • De gepaste actieve luisterreflex
  • De vraagtechniek: open en gesloten vragen, controlevragen, akkoordvragen...
  • De empathisch-directieve benadering van de gesprekspartner
  • Emotionele boodschappen op een rationele manier communiceren
  • Communicatie en overtuigen
  • De persoonlijkheidstypologieën leren kennen en er gepast op inspelen om een optimale communicatie te bekomen en een beter inzicht te krijgen in het eigen functioneren

  Assertiviteit
  • Het verschil tussen assertiviteit en agressiviteit
  • Non-verbale assertieve gedragingen
  • Hoe reageren op niet-assertief gedrag?
  • Positieve boodschappen durven geven en ontvangen
  • Nee zeggen
  • Voeren van een slecht nieuwsgesprek
  • Wat is een klacht? Verschil tussen klager en klacht
  • Hoe klachten correct formuleren?
  • Hoe een persoonlijke klacht opvangen?

  Motivatie
  Wat kan ik als leidinggevende in mijn eigen dagelijkse praktijk doen om mijn medewerkers sterker te motiveren?
  • Welke rol kan de organisatie, de functie, het management, de collega's, de medewerkers... spelen bij het de- of motiveren van de medewerkers?
  • Inventaris van de eigen motivatoren en demotivatoren en deze van de medewerkers

  Situationeel leidinggeven
  Afhankelijk van de taakbekwaamheid van de medewerker moeten leidinggevenden gepast kunnen reageren.
  • Wat is situationeel leidinggeven?
  • Hoe kunnen we duidelijke instructies geven?
  • Hoe treden we disciplinair op?
  • Het slecht nieuwsgesprek
  • Het bijsturingsgesprek
  • Het participatief leidinggeven
  • Hoe voeren we een coachingsgesprek?
  • Hoe delegeren?

  Emotionele intelligentie
  Inzicht verschaffen in wat emotionele intelligentie betekent, zowel voor uzelf als voor de interactie met uw omgeving.
  • Wat houdt emotionele intelligentie in?
  • Welke voordelen biedt een goed ontwikkeld EQ?
  • Welke items zijn sterk ontwikkeld bij een goede leidinggevende?
  • Inzicht in wat de verschillende schalen van de BARON EQ-i inhouden en wat ze voor ons kunnen betekenen.

  Conflicthantering
  • Hoe ontstaan spanningen en conflicten?
  • Hoe kunnen we een conflict vermijden?
  • Hoe reageer ik in een conflict?
  • Afhankelijk van de situatie het conflict anders benaderen
  • Hoe ontstaan weerstanden?
  • Hoe die weerstanden vermijden of minimaliseren?
  • Hoe ze op een optimale manier wegwerken?

  Feedback geven
  Hoe kan ik als leidinggevende op een constructieve wijze feedback geven en vertrouwen opwekken?
  • Wat is feedback?
  • Essentiële voorwaarden voor feedback
  • Aanvaarden van en reageren op feedback

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 23 september 2019 van 09:00 tot 16:30. Vervolg: 01/10/2019, 07/10/2019, 15/10/2019 en 06/01/2020
 • WAAR
  LIMTEC+
  Wetenschapspark 35
  Diepenbeek
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediende

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Impact