Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Train the trainer

DOELGROEP
  Alle bedienden

DOELSTELLING
De cursisten vergroten hun competentie om:
 • nieuwe medewerkers en collega's op te leiden zodat ze hun job zo goed mogelijk kunnen uitvoeren
 • op een gestructureerde en duidelijke manier hun ervaringen door te geven aan collega's en nieuwe medewerkers

PROGRAMMA
  • Voorbereiding
   • Het bepalen van de trainingsdoelstellingen
   • Werken aan inhoud & structuur
   • Het materiaal selecteren
   • Inspelen op je publiek
   • Aandacht schenken aan externe beïnvloedingsfactoren
  • Uitvoering
   • Een goede, systematische instructie geven
   • De 4 didactische basisprincipes
   • Jezelf als trainer leren kennen
   • Omgaan met een moeilijker publiek en met storingen
  • Opvolging
   • Evalueren achteraf

  METHODIEK
  Deze opleiding is zeer praktijkgericht opgezet met als expliciete leerdoel een effectieve gedragswijziging van de deelnemers in hun dagelijks functioneren en communiceren.
  Tijdens de opleiding wordt de theorie beperkt tot het noodzakelijke. Heel concrete handvaten worden gegeven op gespreksniveau zodat de drempel naar het praktisch toepassen van de leerinhouden zo laag mogelijk wordt gehouden. Concreet betekent dit dat de deelnemers op dag 2 elk een voorbeeldtraining op de werkvloer geven.
  Op deze wijze garanderen wij niet enkel een inzicht in de trainingsstructuur, maar voorzien wij meteen een ervaringsmoment om persoonlijke sterke punten en verbeterpunten te kunnen bepalen.

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  COBOT
  Poortakkerstraat 92
  Sint-Denijs-Westrem
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Impact