Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Hoe kan ik medewerkers motiveren tot veiliger gedrag ?

DOELGROEP
  De opleiding richt zich tot leidinggevenden en verantwoordelijken in de organisatie voor veiligheid (kaderleden en managers).

DOELSTELLING
  Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers een inzicht in de belangrijke rol van veiligheidsgedrag. Ze krijgen een visie op preventieve gedragsverandering inzake veiligheid, kennis rond de belangrijkste instandhoudende en helpende factoren om het veiligheidsgedrag te beïnvloeden. Bovendien worden vooral praktische vaardigheden meegegeven om in hun eigen organisatie concreet met veiligheidsgedrag aan de slag te gaan. In de opleiding wordt de focus gelegd op het aanscherpen van motivationele vaardigheden en het koppelen van gevolgen aan doelgedragingen die het veiligheidsgedrag bevorderen.

PROGRAMMA
  • Theoretisch kader van preventieve gedragsverandering
   • Waarom is veiligheidsgedrag niet zo evident om te bereiken?
   • Probleemstelling: weten is niet steeds 'anders doen'
   • Om veiligheidsgedrag te bereiken: hoe kan ik rekening houden met de bestaand attitude?
   • Welke gedragsdeterminanten spelen een rol om gedragsverandering te verkrijgen bij medewerkers?
   • Kader en beleid meegeven waarin veiligheidsgedrag kan ontwikkeld worden of behouden blijven
  • Concrete handvatten
   • Praktische uitwerking van verschillende stadia in het ontwikkelen van preventief gedrag: wat zijn valkuilen en wat zijn uitdagingen?
   • Motivationele handvatten:
    1. Duidelijke communicatie rond veiligheidsgedrag
    2. Onderscheid tussen controlerende versus autonomie ondersteunende instructies
    3. Zinvolle uitleg geven
    4. Empathisch perspectief innemen
    5. Erkenning leren geven aan competenties van medewerkers
  • Kijken naar doelgedragingen van veiligheid en ze met het team definiëren
  • Leren geven van feedback aan zowel veilig als onveilig gedrag
  • Voorbeeldgedrag: invloed van eigen gedrag van leidinggevende inzake preventieve gedragsverandering
  • Bevorderen van betrokkenheid en sociale steun rond veiligheidsgedrag
  • Ontwikkelen van een positieve sociale cultuur

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  Bedrijvencentrum Regio Kortrijk
  Vlamingstraat 4
  Wevelgem
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • The Human Link