Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Aanwezigheidsgesprekken

DOELGROEP
  Medewerkers personeelsdienst en/of leidinggevenden op de werkvloer die de gesprekken rond absenteïsmebeleid met de medewerkers zullen voeren en de resultaten ervan opvolgen.

DOELSTELLING
  In deze opleiding vergroten de medewerkers hun competentie om:
  • hun verantwoordelijkheid op te nemen met betrekking tot het absenteïsmebeleid
  • medewerkers door een goed terugkeergesprek te voeren te motiveren
  • actief te luisteren tijdens een terugkeergesprek
  • een constructief absenteïsmegesprek te voeren
  • reacties van de medewerker op te vangen
  • problemen die medewerkers tijdens dit gesprek aanbrengen te analyseren
  • medewerkers tijdens het gesprek te confronteren
  • goede werkafspraken te maken

PROGRAMMA
  Belang van het verzuimbeleid
  • medewerkers bewust maken van de gevolgen voor het bedrijf, hun afdeling en hun collega's
  • de absenteïsmecijfers en algemene cijfergegevens
  • oorzaken en aandachtspunten van het beleid
  • rol van de leidinggevende in dit beleid
  • verschillende stappen in het absenteïsmebeleid
  Werkhervattingsgesprek
  • voorwaarden
  • verloop
  • valkuilen
  • de rol van de leidinggevende in dit gesprek
  • nazorg
  • tips
  Ziektemeldingsgesprek en Verzuimgesprek
  • voorwaarden
  • verloop
  • valkuilen
  • de rol van de leidinggevende in dit gesprek
  • nazorg
  • tips

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  online leren

  online
 • KOSTPRIJS
  GratisLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Novare