OBMB-opleiding
INFORMATICA - Excel Gevorderd (Virtual Class)

DOELGROEP
  Bedienden.
  Voorkennis: invoer van gegevens, opslaan, sluiten en afdrukken, opmaak van een cel aanpassen, eenvoudige berekeningen met + - * en /, autosom, kopiëren van gegevens.

DOELSTELLING
Deze praktijkopleiding volgt u via uw gewoonlijke internet-browser. Er zijn veel oefeningen voorzien. Er is mogelijkheid tot vragen stellen via chat en er is extra leermateriaal dat 12 maanden beschikbaar blijft.

PROGRAMMA
   Tips & Tricks
   Er worden een reeks tips & tricks overlopen om efficiënter te werken met Excel. Deze worden opgedeeld volgens volgende onderwerpen:
   • Statusbalk (statusbalkfuncties)
   • Selecteren (snelle selectiewijzen)
   • Automatische teksten (tekstreeksen, autocorrectie, …)
   • Structuur van rijen en kolommen
   • Speciale kopieer- en plaktechnieken
   • Speciale opmaakmogelijkheden (celstijlen, getalformaten, …)
   • Gebruik van thema's
   • Voorwaardelijke opmaak
   • Gegevens valideren (invoer beperken)
   • Technieken om formules te analyseren

   Tabellen
   • Een lijst of rekenkolommen omzetten naar een tabel
   • Specifieke voordelen van tabellen
   • De tabellinten
   • Dubbele waarden verwijderen
   • Slicers (vanaf versie 2013)

   Werkbladen
   • Handelingen uitvoeren op meerdere bladen in groep
   • Bladen verplaatsen en kopiëren.
   • Bladen toevoegen en verwijderen.
   • Kleur wijzigen van werkbladen
   • Werkblad weergeven/verbergen

   Celnamen
   • Celnamen definiëren
   • Gebruik van celnamen
   • Celnamen beheren

   Extra schermmogelijkheden
   • Werken met meerdere vensters.
   • Titels blokkeren of scherm splitsen?
   • Opmerkingen gebruiken
   • Weergaveopties van het scherm.
   • Overzichtsstructuren vragen.
   • Het lint aanpassen

   Een handvol technieken
   • Zoeken en vervangen
   • Een werkmap of werkblad beveiligen
   • Met meerdere mensen in een zelfde werkmap werken
   • Een Excelblad omzetten naar een sjabloon (template)
   • Hoe de mogelijkheden van Excel benutten in Word.
   • Omgaan met tekstbestanden

   Functies
   • Hoe gebruik je eenvoudige functies (gemiddelde, som, max, …)
   • Korte herhaling over absolute ($) en relatieve adresseringen.
   • Een zeer nuttige functie: ALS (IF).
   • Dynamische koppelingen maken tussen verschillende werkmappen of werkbladen.
   • De handige functie VERT.ZOEKEN (VLOOKUP)
   • Extra functies zoals AANTAL.ALS (COUNTIF) en SOM.ALS (SUMIF)

   Gegevensbeheer
   • De sorteermogelijkheden
   • Gegevens filteren (autofilter, top 10, specifieke filters)
   • Subtotalen maken
   • Draaitabellen (pivot tables): een krachtige analysetechniek (basis)
   • Draaigrafieken (basis)

   Grafieken
   • Snel grafieken maken
   • Aanbevolen grafieken (vanaf versie 2013)
   • Gebruik van de verschillende grafiektypes (basis)
   • Grafieken wijzigen met behulp van de extra linten
   • Sparklines
   • Aanvullende grafische objecten (afbeeldingen, vormen, …)

   Extra technieken
   • Directe gegevenanalyse (Quick Analysis) (vanaf versie 2013)
   • Snel aanvullen (Flash Fill) (vanaf versie 2013)
   • Grafieken wijzigen met behulp van de extra linten
   • Sparklines
   • Aanvullende grafische objecten (afbeeldingen, vormen, …)

   Gebruikte Office-versie: 2016

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 10 juni 2021 van 09:00 tot 16:00. Vervolg: 14/06/2021
 • WAAR
  online leren

  online
 • KOSTPRIJS
  Gratis

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Bit by Bit