OBMB-opleiding
INFORMATICA - Programmeren in Excel met VBA (Virtual Class)

DOELGROEP
  Bedienden met een goede kennis en ervaring van de onderwerpen die behandeld worden in onze opleiding Excel Gevorderd. U hoeft geen ervaring te hebben met programmeren in het algemeen of VBA in het bijzonder.

DOELSTELLING
  Excel kunt u het werk zoveel mogelijk voor u laten doen door gebruik te maken van slimme macro's. Automatisering met macro's heeft maar beperkte mogelijkheden. U kunt met VBA programmeren in Excel veel verder gaan. U kunt terugkerende handelingen verder automatiseren door uw eigen functies te maken en Excel als een eigen systeem/programma te laten werken. In deze opleiding krijgt u een algemene inleiding in VBA-programmeren en leert u VBA toepassen in Excel.

PROGRAMMA
  Macro-opname en de VBA-omgeving
  • Inleiding (objecten)
  • Macro-opname (werkwijze, structuur, uitvoeren)
  • VBA-editor (onderdelen, objectenoverzicht, help, projecten)

  Variabelen, arrays en expressies
  • Variabelen en constanten (definiëren, types, reikwijdte, functies)
  • Arrays (kenmerken en voorbeelden)
  • Stringmanipulatie (strings bewerken en vergelijken, gebruik Excelfuncties)
  • Expressies (Types, Empty en Null, voorrangsregels

  Procedures, invoer en sturing
  • Procedures (structuur, opbouw, functies, argumenten)
  • Gebruikersinvoer (Msgbox, Inputbox)
  • Sturing (If…then…else, Select Case, Do… Loop, For…Next

  Objecten, bestanden en mappen
  • Objecten, eigenschappen, methodes, collections
  • Meervoudige objectverwijzingen
  • Bestandsbeheer, -informatie en -zoekacties

  Foutenbeheer, werkbalken, aanvullingen
  • Foutenbeheer (soorten, foutenopsporingsmiddelen, foutenopvang)
  • Werkbalken en menubalken (aanpassen, VBA-code)
  • Aanvullingen (Add-ins, aanvullende tips

  Besturings-elementen en dialoogvenster
  • Besturingselementen (belangrijkste, code koppelen (events))
  • Gebruik van eigen en ingebouwde dialoogvenster

  Excel­specificaties
  • Application, Workbook en Range object
  • Specifieke objecten, eigenschappen, methodes en events.

Gebruikte Office-versie: 2016

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 27 mei 2021 van 09:00 tot 16:30. Vervolg: 31/05/2021 en 07/06/2021
 • WAAR
  De opleiding gaat door via een videoverbinding
  GoToTraining
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediende

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Bit by Bit