Intersectorale opleiding
EHBO Basis (Nijverheidshelper)

DOELGROEP
  Bedienden

DOELSTELLING
  De cursus "EHBO voor bedrijven" leidt werknemers op tot nijverheidshelper (bedrijfshulpverlener), conform de vereisten van de Codex (ARAB). De cursus beslaat 20 lesuren inclusief examen. Mits slagen in de proeven wordt het getuigschrift van nijverheidshelper uitgereikt.
  De cursus is in hoofdzaak praktisch opgevat; de theorie wordt tot zijn essentie beperkt. Op deze wijze kunnen personen, arbeiders en bedienden, zonder ervaring in de eerste-hulpverlening opgeleid worden tot hulpverleners die in levensbedreigende situaties, maar ook bij de meest voorkomende ongevallen, eerste hulp kunnen verlenen.

PROGRAMMA
  Bedrijfs-EHBO
   • Benadering en onderzoek
   • Stabiele zijligging
  De ademhaling
   • Hyperventilatie – astma
   • Mond-op-mondbeademing
   • De bloedsomloop – de hartslag
   • Hartmassage
   • De hartaanval
  Reanimatie
   • Verstikking – verdrinking
   • De huid – tetanus – soorten wonden
   • Wondverzorging: algemene werkwijze
  Inleiding verbandleer
   • Het aanleggen van zwachtels
   • Oefeningen wondverzorging
  Brandwonden – vrieswonden
   • Doekverbanden
   • Bloedingen – neusbloeding
   • Shock
  Het Bewegingsstelsel
   • De draagdoek
  Het zenuwstelsel
   • Elektrocutie
  De zintuigen
   • Vergiftigingen
   • Transport
  Praktische oefeningen ongevalsituaties
  De EHBO-ruimte
   • Herhaling reanimatie
  Examen
   • Getuigschrift "nijverheidshelper" (mits slagen in de evaluatieproef), overeenkomstig art. 176 van het ARAB

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 2 oktober 2019 van 09:00 tot 16:30. Vervolg: 07/10/2019 en 10/10/2019
 • WAAR
  ANTTEC
  Filip Williotstraat 7
  Antwerpen-Berchem
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediende

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Het Vlaamse Kruis