Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Oorsprongscertificaten

DOELGROEP
  Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven.
  Expediteurs, verantwoordelijken douaneformaliteiten.

DOELSTELLING
  Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument wordt, is het belangrijk de wetgeving te beheersen. De EU heeft een aantal vrijhandelsakkoorden afgesloten. Een helder begrip van die akkoorden zal u ook de gelegenheid geven van hun voordelen te kunnen genieten, zowel bij invoer als bij uitvoer.
  Na deze opleiding weet u het antwoord op onderstaande vragen:
  • Wat zijn de verschillen tussen economische en preferentiële oorsprong?
  • Met welke landen hebben we een vrijhandelsakkoord?
  • Uw klanten vragen een oorsprongscertificaat:
   o is het mogelijk?
   o is het nodig?
   o is het nuttig?
   o is het verplicht?
  • Wat zijn de oorsprongverlenende be-of verwerkingen?
  • Hoe kan ik de oorsprong van de uitgevoerde goederen bewijzen?
  • Welk oorsprongsbewijs mag ik afleveren?
  • Hoe word ik toegelaten exporteur?
  • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om van de preferentiële oorsprong te genieten bij de invoer?
  • Hoe kan ik een oorsprongsbewijs binnen de EU krijgen of afleveren?
  • U wilt weten waar u geactualiseerde informatie kunt vinden?

PROGRAMMA
  Economische oorsprong
  • De Wereldhandelsorganisatie en de oorsprongsregels
  • De Europese wetgeving: de basis oorsprongverlenende regels
  • De specifieke regels voor textiel
  • De uitzonderingen van de basisregels
  • Het economisch oorsprongscertificaat
  • Het elektronisch certificaat (www.digichambers.be)
  Preferentiële oorsprong
  • Overzicht van de vrijhandelsakkoorden (inclusief de APS akkoorden)
  • De oorsprongverlenende be- of verwerkingen
  • De ontoereikende be- of verwerkingen
  • Voorbeelden van toereikende be- of verwerkingen
  • Certificaten (FORM A - EUR.1 - Eur-MED) en andere bewijzen
  • De leveranciersverklaringen
  • Cumulatiemogelijkheden
  • Het territorialiteitsbeginsel
  • Het rechtstreeks vervoer (behandelingsverbod)
  • De no-drawback regel
  • De algemene tolerantieregel
  • De gescheiden boekhouding
  • Toegelaten exporteur
  • De handel met Turkije (vrijhandelsakkoord en douane-unie)
  • De toekomst op het gebied van preferentiële oorsprongsregels

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  COBOT
  Poortakkerstraat 92
  Sint-Denijs-Westrem
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • BCCL