Intersectorale opleiding
Update Vennootschapsbelasting
Erkend door BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten)

DOELGROEP
  Bedienden

DOELSTELLING
  • U raakt wegwijs in de actuele 'regels' van de vennootschapsbelasting
  • U kan met uw vragen/problemen terecht bij deskundigen die de evolutie inzake vennootschapsbelasting op de voet volgen
  • U bespaart zich nadien opzoekwerk, tijd- en geldverlies

PROGRAMMA
  Inleiding:algemene principes
  Een kort overzicht van de acht bewerkingen in de vennootschapsbelasting met toelichtingen over de actuele knelpunten, aan de hand van het aangifteformulier:
  • Belastbare reserves versus vrijgestelde reserves
  • Verworpen uitgaven
  • Dividendenuitkeringen
  • Algemene aftrekbeperking
  • Verdeling van het resultaat naar oorsprong
  • Aftrek vrijgestelde buitenlandse winst en aftrek van niet-belastbare bestanddelen (giften, vrijstelling bijkomend personeel, vrijstelling voor stagiairs,...)
  • Aftrek van definitief belaste inkomsten
  • Octrooi-aftrek
  • Belastingsafrek voor risiokapitaal
  • Overgedragen fiscale verliezen
  • Investeringsaftrek
Het tarief van de vennootschapsbelasting
Voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 16 maart 2021 van 09:00 tot 17:00
 • WAAR
  online leren

  online
 • KOSTPRIJS
  Gratis

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • SBM - Syntra voor Bedrijf en Medewerkers