Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Opleiding i.s.m. RTM-Vlaams Brabant
BA5 Veilig werken aan elektrische installaties (elektrisch geschoolden)

DOELGROEP
  Personen die elektrisch geschoold zijn (basiskennis elektische installaties en sterkstroom)

DOELSTELLING
  De bekwaamheid van personen in verband met de risico’s verbonden aan elektriciteit wordt bepaald door een code. Deze code BA4 / BA5 wordt door de werkgever toegekend en vastgelegd in een document. Hierbij houdt de werkgever rekening met de kennis van de betrokken werknemer. Hij zorgt voor een voldoende en aangepaste opleiding en ziet er op toe dat bij de verdeling van de taken aan of nabij elektrische installaties, de betrokken personen de vereiste bekwaamheid hebben en de nodige vorming, opleiding en instructies hebben ontvangen.

PROGRAMMA
  • Algemeen kader m.b.t. veilig werken
  • Het A.R.E.I. en andere wetgeving
  • Algemene begrippen zoals soorten spanning – stromen – isolatie – aardingen – uitwendige invloeden …
  • Gevaren en effecten van elektriciteit ( op menselijk lichaam - omgeving – bijkomende gevaren)
  • De bekwaamheid van personen
  • Beschermingstechnieken
  • Beschermingstoestellen
  • Werkzaamheden aan of in de nabijheid van elektrische installaties
  • Algemene voorschriften door personen na te leven
  • Tussenkomst bij ongeval

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  Cresept vzw
  W. A. Mozartlaan, 4
  Drogenbos
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • CRESEPT