Opleiding i.s.m. RTM-Vlaams Brabant
AREI - Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

DOELGROEP

DOELSTELLING
  Deze opleiding handelt over de globale studie van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en van zijn toepassing bij het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van elektrische installaties.
  Tegenover de complexiteit van het reglement (278 artikels en een hele reeks van besluiten) en zijn permanente evolutie:
  • op een systematische manier de voorschriften van het AREI en de uitvoeringsbesluiten bestuderen
  • de gebruiker helpen om beter zijn weg te vinden in deze massa voorschriften

PROGRAMMA
  Volgende thema's worden behandeld tijdens deze opleiding:
  • Inleiding en algemeenheden: ontstaan van het AREI, toepassingsgebieden, structuur, normen, nieuwe begrippen
  • Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking: beschermingsgraden IP, materiaalklassen, keuze van het materiaal, beschermingswijzen, praktische voorbeelden
  • Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking: actieve en passieve bescherming, aardverbinding, equipotentiële verbindingen, differentieelschakelaars, aardverbindingssystemen, isolatiebewak ing en foutspanningsbeveiliging, beveiligde lengtes (berekening, grafieken en tabellen, personal computer)
  • Bescherming tegen overbelasting, kortsluiting, spanningsval, overspanning, verontreiniging (elektrische leidingen: keuze en montage, elektrisch materiaal: keuze en plaatsing, plichten van diverse personen in verschillende gevallen)
  • Adviezen met betrekking tot het gebruik van het AREI.

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 15 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00. Vervolg: 17/10/2019, 22/10/219, 24/10/2019
 • WAAR
  Ramada Plaza Antwerpen
  Desguinlei 94
  Antwerpen
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediende

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Vinçotte Academy