Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Engels voor beginners

DOELGROEP
  Deze opleiding richt zich tot werknemers met weinig kennis van het Engels. De screening levert de nodige informatie op om de deelnemers in groepen onder te verdelen.

DOELSTELLING
  De deelnemer wordt met een beperkte kennis van de doeltaal communicatievaardiger gemaakt. Enerzijds betekent dit dat nieuwe informatie aangebracht wordt en anderzijds de strategieën worden aangeleerd om een beperkte basis optimaal te gebruiken.
  Het gaat om een communicatieve training van 5 dagen in kleinere groepen, onder leiding van een trainer.

PROGRAMMA
   Groepstraining
   Zowel woordenschat, basisgrammatica als spreek-, lees- en luistervaardigheid komen aan bod. De nadruk ligt op de snelle actieve toepassing van de theorie; alle leerstofonderdelen worden steeds gelinkt aan de eigen praktijksituatie en grondig ingeoefend aan de hand van communicatieve opdrachten. Tot de leerstof behoren ook taaldaden die typisch zijn voor een professionele context, zoals afspraken maken, zichzelf en anderen voorstellen, vraag en aanbod formuleren... De sleutelzinnen worden aangereikt, waarop ze mondeling worden ingestudeerd en toegepast op de bedrijfscontext en de jobspecifieke behoeftes. Met specifieke doelstellingen die tijdens een voorafgaande screening werden vastgelegd, wordt tevens rekening gehouden.

   Betaald Educatief Verlof
   • De opleiding geeft recht op betaald educatief verlof.
   • Het recht op betaald educatief verlof vervalt echter, wanneer minder dan 90% van de cursus gevolgd wordt.

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  Bedrijvencentrum Regio Kortrijk
  Vlamingstraat 4
  Wevelgem
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • BLCC