Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
OBMB-opleiding
BA4 Veilig werken aan elektrische installaties

DOELGROEP
  Werknemers die aan of in de nabijheid van elektrische installaties werken en dus op de hoogte moeten zijn van de elektrische risico’s verbonden aan de werkzaamheden

DOELSTELLING
  De bekwaamheid van personen in verband met de risico’s verbonden aan elektriciteit wordt bepaald door een code. Deze code BA4 / BA5 wordt door de werkgever toegekend en vastgelegd in een document. Hierbij houdt de werkgever rekening met de kennis van de betrokken werknemer. Hij zorgt voor een voldoende en aangepaste opleiding en ziet er op toe dat bij de verdeling van de taken aan of nabij elektrische installaties, de betrokken personen de vereiste bekwaamheid hebben en de nodige vorming, opleiding en instructies hebben ontvangen.

PROGRAMMA
  Doel
  Wet van Ohm
  Artikel 31 AREI
  • stroomvloeiing door het menselijk lichaam (elektrisering – elektrocutie)
  • gevaar voor verbranding ten gevolge van een vlamboog (kortsluiting)
  • gevaar voor lichamelijk letsel en schade aan de installatie
  • Amerikaanse proeven
  • relatieve conventionele veiligheidspanning
  • samenvatting
  Reglementeringen en regels van goed vakmanschap
  • toelichting
  • Wettelijke verplichtingen van eigenaar, werkgever en werknemer
  • Artikel 47 AREI
  • AREI; ARAB, CODEX, Europese wetgeving
  • besluiten
  Belangrijke AREI artikels
  • artikels 5-6-7
  • isolatieweerstand (Art. 20)
  • Artikel 101
  • Artikels 84-226-277 AREI
  • schakelaars : scheiding – onderbreking om mechanisch onderhoud mogelijk te maken – elektrische noodonderbreking
  Praktische tips
  • spanning
  • isolatie
  • kortsluiting : algemeenheden – vervangen van smeltveiligheden – herwapenen van DSI’s of automaten
  • kort- en afschakelvermogen : automaten – smeltveiligheden
  • veilig elektrische installaties (vingerveilig)
  Isolatie in verband met bescherming tegen elektrische schokken (Art. 30)
  • isolatie
  • basisisolatie
  • dubbele isolatie
  • versterkte isolatie
  • totale isolatie
  • bijkomende isolatie
  • klassen van elektrisch materiaal
  Netsystemen
  • passieve maatregelen
  • actieve maatregelen
  Algemene voorschriften na te leven door personen
  • waarschuwingsborden tegen de gevaren van elektrische installaties (Art. 261)
  • Verbodsborden (Art. 262)
  • Inlichtingenborden (Art. 263)
  • Verbodsbepalingen (Art. 265)
  • Art. 266 AREI – beknopte samenvatting : Toepassingsgebied en definities - Algemene voorschriften (Art. 266.03) Exploitatiewerkzaamheden (Art. 266.04) - Werkprocedures

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  LIMTEC+
  Wetenschapspark 35
  Diepenbeek
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Anttec