Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
KB brandpreventie op arbeidsplaatsen

DOELGROEP
  Preventieadviseurs, productieverantwoordelijken en bedienden uit de technische (studie)dienst en het onderhoud.

DOELSTELLING
  Op 3 mei 2014 trad het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen in werking.
  Het was de bedoeling van de wetgever om zo de verplichtingen van de werkgever beter uit te kunnen werken via het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingsysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, gedefinieerd door de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.
  Dit nieuwe koninklijk besluit voert een hele reeks nieuwe maatregelen in die in de onderneming moeten geïmplementeerd worden.
  Bent u nog mee? Neen of niet voldoende? Deze opleiding gidst u in een halve dag doorheen het nieuwe KB en leert u hoe u uw brandpreventiebeleid in overeenstemming brengt met de nieuwe wet. Tevens krijgt u nuttige tips aangereikt om uw brandpreventiebeleid op punt te zetten.

PROGRAMMA
  • Situering wetgeving
   • KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (krachtlijnen).
   • Het nieuwe KB versus artikel 52 van het ARAB.
  • Het dynamisch risicobeheersingsysteem
  • De risicoanalyse
   • Wat is een risicoanalyse
   • Welke risicofactoren moeten opgenomen worden
   • Hoe uit te voeren?
  • De preventiemaatregelen
   • Overzicht van de preventiemaatregelen
   • Welke preventiemaatregelen moeten genomen worden?
  • De brandbestrijdingsdienst
   • Samenstelling
   • Taken
  • Evacuatiewegen en procedures
  • Opleiding en informatie van de werknemers
  • Werken met externe onderaannemers
   • De vuurvergunning
  • Het brandpreventiedossier
   • Wat?
   • Opbouw
   • Welke documenten moeten bijgehouden worden?

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  AA Tower
  Technologiepark 19
  Gent-Zwijnaarde
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • MDB-Consultancy