Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
OBMB-opleiding
INFORMATICA - Excel Data analyses, Simulaties en Statistische Functies (Virtual Class)

DOELGROEP
  Bedienden met een goede kennis van Excel (op het niveau van de opleiding Excel Intermediair).

DOELSTELLING
  Excel biedt een reeks geavanceerde technieken om op basis van beschikbare gegevens simulaties, (statistische) analyses en scenario’s door te rekenen. Deze technieken en functies kunnen toegepast worden om diverse soorten complexe bedrijfsvraagstukken te ontrafelen en optimale oplossingen te vinden.

  Deze praktijkopleiding volgt u gewoon via uw internet-browser. Er zijn oefeningen voorzien. Er is mogelijkheid tot vragen stellen via chat en er is extra leermateriaal dat 12 maanden beschikbaar blijft.

PROGRAMMA
  Doelzoeken
   Wat is doelzoeken?
   Doelzoeken gebruiken
  Oplosser (Solver)
   Doel van de oplosser
   Uitgewerkte voorbeelden
  Scenario’s
   Doel van scenario’s
   Werkwijze
  Basisfuncties statistiek
   Gemiddelde/ Average, GemiddeldeA/ Averagea
   Meetk.Gem/ Geomean
   Mediaan/ Median
   Rang/ Rank, Mode/ Modus, Kleinste/ Small, Grootste/ Large
  Frequentie-verdeling
   De functie Frequentie/ Frequency
   Werkwijze met een matrixformule
   Werkwijze met de data analyse add-in
  Functies die data vergelijken
   De functies Var en VarA
   De functies Stdev en Stdeva
   De functie Covariantie/ Covar (met en zonder data analyse)
   De functie Correlatie /Correl (met en zonder data analyse)
  Voorspellingen en groeiprognoses
   De functie Voorspellen/ Forecast
   Trendlijnen
   De functie Groei/ Growth
  Kans­berekening
   Permutaties
   Kansberekening in een normaalverdeling
   Kansberekening in een Binomiale verdeling
   Willekeurige getallen met Aselect/ Rand
  Analysis Toolpak
   Beschrijvende statistiek
   Voortschrijdende gemiddelde
   Steekproeven

  Gebruikte Office-versie: 2013-2016

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  online leren

  online
 • KOSTPRIJS
  GratisLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Bit by Bit