Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
BTW Update

DOELGROEP
  Alle bedienden (in)direct betrokken bij de BTW-administratie, die hun punctuele kennis op dit terrein willen actualiseren en bijschaven.

DOELSTELLING
  De BTW-administratie maakt en hermaakt nieuwe regels, de wetgeving wijzigt voortdurend, de business en de systemen blijven niet stilstaan, … Ongetwijfeld herkent u deze uitdagingen en moeilijkheden, maar u staat er wel midden in.
  De belangrijkste veranderingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan in verband met BTW wetgeving worden besproken en van commentaar voorzien.
  Tevens wordt er de nodige aandacht besteed aan de praktische implicaties van deze wijzigingen.
  U raakt systematisch wegwijs in het actuele, complexe BTW-kluwen.
  U bespaart zich nadien veel miserie, tijd- en geldverlies.

PROGRAMMA
  • Inleiding (basisprincipes van BTW)
  • Opeisbaarheid van BTW
  • Onroerend goed
  • Facturatie en formaliteiten
  • Recht of aftrek
  • Arresten Hof van Justitie
  • Varia

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  COBOT
  Poortakkerstraat 92
  Sint-Denijs-Westrem
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • VDH Consult