Intersectorale opleiding
Functionerings-, evolutie- en evaluatiegesprekken

DOELGROEP
  Deze opleiding richt zich tot tweedelijnsverantwoordelijken, vb productieverantwoordelijken, afdelingschefs, …

DOELSTELLING
  In deze opleiding vergroten de deelnemers hun competentie om:
  • hun verwachtingen naar medewerkers te formuleren
  • SMART doelstellingen te formuleren
  • SMART afspraken te maken
  • organisatiedoelen te vertalen naar individuele medewerkers
  • door te vragen naar noden en behoeften van medewerkers om hun functie goed te kunnen invullen
  • beoordelingscriteria te concretiseren
  • medewerkers zo objectief mogelijk te beoordelen
  • feedback te geven volgens de regels

PROGRAMMA
  Functionerings-, evolutie- en evaluatiegesprekken: wat is het verschil?
  • Functioneringsgesprek: kenmerken en doelstellingen, wederzijdse verwachtingen, belang van een functiebeschrijving.
  • Evolutiegeprek: kenmerken en doelstellingen, wederzijdse verwachtingen bespreken, opvolging gemaakte afspraken.
  • Evaluatiegesprek: kenmerken en doelstellingen, gemaakte afspraken evalueren, gevolgen.

  Functioneringsgesprek: hoe stem je wederzijdse verwachtingen af?
  • Hoe bereid je een functioneringsgesprek voor?
  • Hoe voer je een functioneringsgesprek?
  • SMARTe doelen formuleren
  • Functiebeschrijving: maken van een werkbaar instrument
  • Wederzijdse verwachtingen duidelijk communiceren
  • Tweerichtingsverkeer
  • Hoe stel je opvolgbare actieplannen op?
  • Hoe kom je tot goede beoordelingscriteria?

  Evolutiegesprek: hoe bereid je het gesprek voor?
  • Hoe bereid je een evolutiegesprek voor?
  • Hoe voer je een evolutiegesprek?
  • Coachen van medewerkers op afspraken
  • Bijsturen van gemaakte afspraken

  Evaluatiegesprek: hoe voer je een constructief gesprek?
  • Hoe bereid je een evaluatiegesprek voor?
  • Hoe voer je een evaluatiegesprek?
  • SMARTe doelen evalueren
  • Duidelijke feedback formuleren op gemaakte afspraken
  • Afspraken maken omtrent de opvolging

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 10 december 2020 van 09:00 tot 17:00. Vervolg: 17/12/2020
 • WAAR
  Bedrijvencentrum Regio Kortrijk
  Vlamingstraat 4
  Wevelgem
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediende

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • NOVARE