Intersectorale opleiding
Blended leertraject: Assertief communiceren

DOELGROEP
  Bedienden.

DOELSTELLING
  De klassikale opleiding van Assertief communiceren kan nu ook gevolgd worden in een Blended leertraject. Dezelfde inhoud, maar dan aangeboden met digitale leerinterventies.

  Wanneer is een Blended traject iets voor jou:
  Personalisering en meer maatwerk – je wil zaken leren die toegepast kunnen worden op je eigen context:
  In dit blended traject voorzien we verschillende individuele momenten zodat je begeleiding krijgt voor de zaken die jij wil aanpakken in jouw werkcontext. Hoe? Eerst en vooral wordt er gevraagd om de leerdoelstellingen bij het begin van de opleiding te formuleren. Deze vormen jouw leidraad én die van de coach én die van jouw leidinggevende/collega/peter of meter. De leerdoelen hebben voor de drie partijen een verschillende functie.

  • Voor jezelf: Doordat de leerdoelen op voorhand duidelijk geformuleerd worden, krijg je meer focus op waar je in wil groeien. Die focus zorgt ervoor dat jouw leerproces versterkt wordt.
  • Voor de coach: In de individuele coachings (maar liefst 2 worden er voorzien tijdens het traject!) bekijk je dit ook nog eens met een coach zodat je zelf stappen kan zitten in de onderwerpen die voor jou belangrijk zijn.
  • Voor jouw leidinggevende/collega/peter of meter: Eén van hen (jij geeft aan wie hiervoor het meest op z’n plaats is) wordt betrokken in jouw leertraject. Uit onderzoek blijkt dat de leidinggevende hiervoor de beste ondersteuning kan geven, maar jij kiest. Hoe? De leerdoelen die je voor jezelf geformuleerd hebt, bespreek je met die persoon. Op die manier is het voor iedereen duidelijk wat je precies uit de opleiding wil halen. Ook kan die persoon nog aanvullingen maken, zaken schrappen of doelen verfijnen. Die persoon krijgt ook de opdracht om jou feedback te geven over waar je in gegroeid bent en wat je nog beter kan doen (zie verder).

  Feedback: je wil toepassen wat je geleerd hebt tijdens de opleiding en weten waar je nog beter in kan worden
  Zoals hierboven aangegeven wordt jouw leidinggevende/collega/peter of meter betrokken in het traject. Waarom? Tijdens de opleiding krijg je feedback, tips ’n tricks van jouw lesgever over jouw assertieve manier van communiceren. Daarna is het belangrijk dat je dit ook kan toepassen in je werk. En laat dat nu net het moeilijkste zijn in het hele leerproces. Je komt terug in je vertrouwde omgeving, alles loopt zoals voorheen, alleen… jij wil een aantal zaken anders aanpakken. Niet makkelijk om in je eentje te doen. Echter, wanneer jouw leidinggevende of een collega op de hoogte is van wat je anders wil doen, kan deze jou begeleiden of een aantal zaken anders organiseren.
  Hoe gaat dat in zijn werk? Na het bespreken van de leerdoelen, krijgt die persoon een webinar met de korte inhoud van de opleiding zodat die een zicht heeft op wat je zal zien tijdens de opleiding. Ook wordt een webinar voorzien over hoe die persoon jou het best kan ondersteunen. Tenslotte worden er drie opdrachten gegeven om jou feedback te geven. De bedoeling is dat deze persoon jouw feedback geeft over waar jij beter in kan worden in je werkcontext. Wat deed je goed? Wat deed je beter dan vroeger? Waar kan je nog aan werken?

  Plaats- en tijdsonafhankelijk – je wil je tijd zo efficiënt inzetten mogelijk om te leren (en geen tijd verliezen door verplaatsingen in de auto of het openbaar vervoer).
  Het wordt drukker op de weg, er komen meer files en het werk wordt er niet minder op. Efficiënt tijdsgebruik willen we in dit traject aanbieden door de opleidingsonderdelen die op afstand kunnen gebeuren ook op afstand aan te bieden.

  Discipline en zelfsturing – je hebt voldoende zelfdiscipline om ermee aan de slag te gaan
  Plaats- en tijdsonafhankelijk opleiding volgen, betekent ook dat je tijd moet maken. Onze tip: reserveer je leermomenten in je agenda!

  Wat houdt het traject in?

  Stap 1: Registratie en formuleren leerdoelen
  Na registratie worden de instructies over het traject en een persoonlijke link naar het leerplatform verstuurd. Hierop kan je allerlei video’s, artikels en oefeningen terugvinden rond Assertief Communiceren. Je vindt er ook een welkomstvideo waarin de verschillende stappen van het traject geschetst worden en wat je zal zien tijdens de opleiding.
  Ook vind je daar het formulier om je leerdoelen te formuleren. Een goed leerdoel is zo concreet mogelijk – iets dat je met andere woorden kan zien dat je doet wanneer je het aan iemand anders vraagt.

  Stap 2: Webinar
  De twee stap in de opleiding is een webinar om de theoretische delen van de opleiding uit te leggen, waarmee jullie tijdens de klassikale halve dagen aan de slag gaan. Het is dus belangrijk dat jullie helemaal mee zijn met wat er uitgelegd wordt tijdens het webinar voordat de klassikale opleiding van start gaat.

  Stap 3: Klassikale opleiding (1/2 dag)
  Een halve dag om te oefenen met de concepten die zijn uitgelegd tijdens het webinar. Een dag die hands-on is en vol oefeningen zit.

  Stap 4: Het leerplatform
  Op het leerplatform komt er gedurende het hele traject extra content, voorbeelden, ideeën, oefeningen, … waarmee jullie online aan de slag gaan. Dialoog tussen de deelnemers wordt hier gestimuleerd zodat jullie kunnen leren van elkaar en van jullie ervaringen.

  Stap 5: Individuele coaching
  Er wordt 2 maal een individuele coachingsessie voorzien, telkens na de klassikale trainingen. Hier wordt teruggeblikt op jouw oefeningen en kan er individueel gewerkt worden aan de vooropgestelde leerdoelen.

  Stap 6: Klassikale opleiding (1/2 dag)
  Opnieuw een halve dag klassikale opleiding om de inhoud die aan bod kwam op het leerplatform in te oefenen.

  Stap 7: Follow-up
  Herhaling. Daar draait het om in deze stap. ‘Hoe zat dat weer?’ wordt er vaak gezegd een tijdje na de training. Met deze follow-up wordt dit tegengegaan. Gedurende 6 weken wordt herhaling ludiek aangeboden in de vorm van een quiz-challenge. Wie deze tot een goed einde brengt, krijgt een certificaat van de opleiding. Maar vooral ga je wat je geleerd hebt opnieuw bekijken, anders bekijken, nog eens inoefenen, zodat je geïnvesteerde tijd in de opleiding optimaal rendeert.

  Stap 8: I want more
  Voor wie zich nog verder wil verdiepen in thema’s die gerelateerd zijn aan assertiviteit, worden er verdiepingswebinars aangeboden.


PROGRAMMA
  Webinar
  Voorbereiding klassikale dag 1
  • De assertiviteitsdriehoek
  • Het assertief script
  • Techniek van de kapotte grammofoonplaat
  • Omgaan met patstellingen
Voorbereiding klassikale dag 2:
  • Feedback krijgen
  • Feedback geven
  • Hoe aanvaardbare feedback geven?
  • Het slecht nieuwsgesprek
  • De win-win-methode als basis voor conflicthantering

  Klassikale dag 1
  Inoefenen van de concepten en technieken die zijn aangeboden tijdens het webinar

  Platform
  • Cases: opdrachten van situaties waarop je moet reageren.
  • Video’s, artikelen, oefeningen, tips rond assertiviteit

  Klassikale dag 2
  Inoefenen van de concepten en technieken die zijn aangeboden tijdens het webinar.

  Individuele coaching
  Elke deelnemer krijgt 2x een individuele coaching via Skype of Zoom om eigen cases in te brengen en deze samen met de coach aan te pakken.

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 13 december 2019 van 09:00 tot 10:00. Vervolg: Klassikale dagen van 9-12u30 op 7/1 en 10/2. Individuele coaching 1 op 27/1 of 28/1. Individuele coaching 2 op 17/2 of 18/2.
 • WAAR
  AA Tower
  Technologiepark 19
  Gent-Zwijnaarde
 • KOSTPRIJS
  Gratis

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Impact