Opleiding i.s.m. INOM-Bedienden
Webinar: Thuiswerk: do's en don'ts

DOELGROEP
  Voor iedereen die te maken heeft met thuiswerk, zowel de werknemer als de leidinggevende en die geïnteresseerd is in de “soft”-aspecten met betrekking tot dit thema.

DOELSTELLING
  Webinars zijn korte opleidingen, die je via het internet vanaf je werkplek volgt.
  Vandaar de naam: een web-seminar, of nog korter: een webinar ...
  Een boeiende spreker geeft in een tijdsbestek van 45 minuten een uiteenzetting over een actueel thema.
  Je ziet “live” op je scherm de spreker en zijn of haar presentatie.
  Je kunt tijdens het webinar via “chat” vragen stellen en de presentatie achteraf downloaden.

PROGRAMMA
  De regels, wetten en policies, m.a.w. de hard skills rond dit thema, komen bij vele toelichtingen meestal ruimschoots aan bod. Maar welke impact heeft thuiswerk op het vlak van alle daarmee samenhangende soft skills? Gaat elke werknemer of leidinggevende daar op dezelfde manier mee om? Welk effect heeft thuiswerk op de thuissituatie? Op de jobinhoud? Op het contact en de manier van omgaan met collega’s? Welke impact heeft thuiswerk op de vier facetten van leidinggeven: instrueren, begeleiden, ondersteunen en delegeren?

  Niet elke werknemer is overigens opgezet met thuiswerk en niet alle leidinggevenden vinden het leuk dat medewerkers van thuis uit werken.

  Deze, en veel andere prangende vragen omtrent thuiswerk komen in dit webinar aan bod.
INSCHRIJVEN

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  zelf te bepalen

 • KOSTPRIJS
  Gratis voor bedienden uit PC209 of PC219LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Siegfried De Cuyper