Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
ABC van BTW

DOELGROEP
  Financieel verantwoordelijken en bedienden uit de boekhouding.
  Deze opleiding is erkend in het kader van BIBF

DOELSTELLING
  In iedere onderneming is BTW een niet weg te denken begrip en omvat het veel meer dan het opstellen van de BTW-aangifte. Aangezien de regels niet altijd even eenvoudig zijn, leggen wij tijdens deze opleiding op een praktische manier de basisregels over BTW uit.
  In onze opleiding ligt de klemtoon op het ‘onder de knie’ krijgen van de basisbeginselen van BTW aan de hand van een zeer praktijkgerichte systematiek.

PROGRAMMA
  • Inleiding
  • Belastingplichtige
  • Belastbare handelingen
  • Levering van goederen
  • Levering van diensten
  • Invoer van goederen
  • Intracommunautaire verwerving
  • Plaatsbepalingsregels
  • Vrijstellingen
  • Vrijstellingen met recht op aftrek
  • Vrijstellingen zonder recht op aftrek
  • Voldoening van BTW
  • Tijdstip en opeisbaarheid
  • Maatstaf van heffing
  • BTW-Tarieven
  • Recht op aftrek
  • Algemene aftrekbeperkingen
  • Recht op aftrek bij gemengd gebruik
  • Herziening van BTW
  • Teruggaaf van BTW
  • Formele verplichtingen
  • Oefeningen

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  COBOT
  Poortakkerstraat 92
  Sint-Denijs-Westrem
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediendeLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • VDH Consult