Intersectorale opleiding
Basisopleiding douane

DOELGROEP
  Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van de goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven

DOELSTELLING
  De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
  De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 1/5/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.
  Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en toepassingen in de praktijk.
  Uw voordeel:
  • kostenbesparing door het vermijden van stilstand aan de buitengrens van Europa als gevolg van onvolledig of niet correct gevolgde douane procedures;
  • hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van leverbetrouwbaarheid;
  • toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door hen te informeren en met hen mee te denken rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom;
  • kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,…);
  • kennis van internationale wetgevingen en reglementeringen terzake;
  • overzicht in complexe informatie

PROGRAMMA
  De douane en haar opdrachten
  • De Wereld Douane Organisatie (WDO)
  • De Europese instellingen
  • Situering binnen de FOD Financiën
  • De structuur van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA)
  • De opdrachten van de AADA
  Douanejargon
  • Het fiscaal versus niet fiscaal gebied
  • De wetgeving van de Europese Unie
   • Douanewetboek van de Unie en de toepassingsverordeningen
   • Unie en niet-Unie goederen
   • Binnenbrengen en invoer
   • Verzending en uitvoer
   • Douanevervoer: intern, extern en TIR
  De marktdeelnemers
  • De douane-expediteur
  • Authorised Economic Operator (AEO)
  • Derden
  • EORI : geregistreerde marktdeelnemer
  Het aanbrengen van goederen en toegelaten douanebestemmingen
  • Import control system
  • Het aanbrengen van goederen in het douanegebied van de Unie
  • Tijdelijke opslag
  • In het vrije verkeer brengen - leveringen binnen de Unie - in verbruik stellen
  • Douanevervoer
  • Douane-entrepot
  • Tijdelijke invoer
  • Actieve verdeling - vernietiging onder douanetoezicht
  • Passieve verdeling
  • Export control system
  De douaneaangifte
  • Standaard procedure - vereenvoudigde procedure
  • Basisdata herkennen
  Elementen voor de berekening van de rechten + BTW
  Oorsprong
  • Niet preferentiële oorsprong
   • Gebruik
   • Oorsprongsregels
   • Wettelijk kader
  • Preferentiële oorsprong
   • Gebruik
   • Wettelijk kader
   • Gemeenschappelijke bepalingen
   • Cumulatie EUR-MED
  Douanetarief
  • Douanetarief en de indeling van goederen: Tarweb
   • Regels
   • Praktische voorbeelden
   • Bindend tariefinlichting
   • Tariefcontingenten en schorsingen
  • De douanewaarde + maatstaf van heffing BTW
  • Voorbeeld
  Elementen voor de berekening van de rechten + BTW
  • Soorten rechten
  • Voorbeelden
  Accijnzen
  • Accijnsgoederen en accijnsproducten
  • Procedure voor overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing (EMCS) en buiten de schorsing (VGD)
  • Uitvoer en invoer
  Oefeningen
  • Enig document en/of berekenen van rechten en/of PLDA

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 8 maart 2021 van 09:00 tot 12:30. Vervolg: 15/03/2021, 22/03/2021, 29/03/2021
 • WAAR
  online leren

  online
 • KOSTPRIJS
  Gratis

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • BCCL