VDAB-beroepsopleiding
VCA voor operationeel leidinggevenden

DOELGROEP
  Voor elke medewerker die leiding moet geven aan de operationeel medewerkers (werknemers).
  Voorbeelden: opzichters, ploegbazen, voormannen, enz

DOELSTELLING
  VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een systematiek die is ontwikkeld om veiligheidsbeheersystemen van aannemers / contractors op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren. De basisgedachte is dat een VCA certificaat, een gerechtvaardigd vertrouwen geeft dat het bedrijf de activiteiten waarvoor het is gecertificeerd, “veilig” kan en zal uitvoeren.

PROGRAMMA
  • de veiligheidsfilosofie, de risico’s en het beheer ervan (oorzaken, iceberg) en de preventie, die de identificatie van degevaarlijke handelingen en situaties en het zich voordoen van ongevallen omvat:
  • de wetgeving, de Europese richtlijnen, de reglementen, de controles en de ongevallenverslagen
  • de verantwoordelijkheid
  • de VCA-certificatie
  • de ergonomie
  • de organisatie
  • de methoden om veilig werken te bevorderen
  • de analyse van de aan de taak verbonden risico’s
  • het organiseren van toolbox meetings
  • de veiligheidsprocedures, de werkvergunning, …
  • de elektrische zonering
  • de noodplannen van de onderneming
  • de risico’s en de preventiemaatregelen in verband met:gevaarlijke producten (materialen), asbest, brand en ontploffing,werken in besloten ruimten, werktuigen en machines (arbeidsmiddelen), het hanteren van lasten (hijsen, optillen, dragen), struikelen, uitglijden en vallen, werken in de hoogte, elektriciteit, lassen en aanverwante werkzaamheden,straling, geluid
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • signalisatie
  • ongevallenanalyse
  • beheer op bouwplaats en signalisatie.

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 8 maart 2021 van 08:30 tot 17:00. Vervolg: 10/03/2021
 • WAAR
  online leren

  online
 • KOSTPRIJS
  Gratis

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Vinçotte Academy