Schrijf in op de wachtlijst en wij brengen u
op de hoogte van de nieuwe datum.
Intersectorale opleiding
Update douane 2019 & Brexit

DOELGROEP
  Alle medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de bedrijfsvoering van hun organisatie: CEO’s, CFO’s, COO’s, bedrijfsleiders, beslissingsnemers uit de afdelingen finance, sales,inkoop, transport en douane.

DOELSTELLING
  De infonamiddag zal deelnemers niet alleen toelaten om concreet inzicht te verkrijgen in de verschillende specifieke Brexit-gevolgen; maar hen ook - en vooral - in staat stellen om binnen de vooropgestelde timing tot een aantal concrete voorbereidende acties over te gaan.

  Hiertoe wordt onder meer ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en bespreken van specifieke thema's voorzien.

  Uw voordeel:

  Deze infonamiddag zal uw onderneming in staat stellen tijdig nieuwe opportuniteiten te spotten, en ervoor te zorgen dat de douane-compliance ook in 2020 en daarna gegarandeerd blijft.

PROGRAMMA
  BREXIT komt er (nu echt) aan!

  De kogel lijkt door de kerk te zijn! Het politieke landschap in het VK ziet er duidelijker uit dan dat de voorbije jaren het geval is geweest, en een Brexit – met akkoord – op 31 januari 2020 is nu wel heel dichtbij.

  Om ook in de toekomst optimaal met het VK te kunnen handelen, is het voor ondernemingen onontbeerlijk om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn op deze ingrijpende wijziging in het handelslandschap, en de tijdsspanne waarbinnen deze veranderingen zich zullen voltrekken.

  Deze infonamiddag zal uw onderneming in staat stellen tijdig nieuwe opportuniteiten te spotten, en ervoor te zorgen dat de douane-compliance ook in 2020 gegarandeerd blijft.

  Met dit oogmerk zal deze infonamiddag volledig gewijd worden aan het Brexit-thema, waarbij verschillende aspecten van de Brexit toegelicht zullen worden met een bijzondere focus op de (mogelijke) implicaties inzake douane, handel, BTW en supply chain.

  Daarbij wordt met name naar de gevolgen van een toepassing van het voorliggende Brexit-akkoord, en hetgeen gekend is inzake de toekomstige handelsrelatie, gekeken.
  • Brexit – wat is de huidige stand van zaken? Wat betekent dit voor mijn handel van en naar de UK / daarbuiten?
  • FTA Update – wat is de status inzake de huidige EU vrijhandelsakkoorden? Kunnen we in 2019 nieuwe akkoorden verwachten? Wat met de toepassing van de GSP status voor landen die nog niet aansloten bij het REX systeem?
  • EU en BE douanesystemen: EU trade portal, KIS/SIC douaneportal – zijn deze in werking?
  • Wanneer en hoe moeten deze gebruikt worden.
  • Entry into the records – wat verandert er precies?
  Vanzelfsprekend speelt deze sessie in op de meest recente ontwikkelingen inzake douane zoals deze zich op het ogenblik van de infonamiddag voordoen.

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.
 • WAAR
  online leren

  online
 • KOSTPRIJS
  GratisLESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • BCCL