Intersectorale opleiding
Effectief aankopen

DOELGROEP
  De opleiding richt zich tot bedienden die voltijds of occasioneel (willen) instaan voor de perfecte toelevering van goederen en/of diensten in het bedrijf.

  Deze module is een onderdeel van het vormingspakket 'Aankopen'. Dit pakket bestaat uit de volgende modules:
  • Effectief aankopen
  • Negotiatietechnieken voor aankopers
  • Leveranciers selecteren, beoordelen en opvolgen

DOELSTELLING
  • Inzicht krijgen in uw actuele aankoopstrategie en evaluatie van uw eigen prestaties
  • Aankoop, als logistieke bedrijfsactiviteit, in een bredere (zelfs strategische) context leren plaatsen
  • Een pak technische en juridische kennis, direct toepasbaar in uw dagelijkse aankooppraktijk, verwerven

PROGRAMMA
  De plaats van inkoop in de organisatie
  • Het belang van inkoop in uw organisatie
  • Het inkoopontwikkelingsmodel
  • Kenmerken van inkoop nieuwe stijl
  • Taken en verantwoordelijkheden van inkoop
  • Verdere evoluties en trends
  Toepassing
  • Case: Het inkoopontwikkelingsmodel in uw eigen organisatie
  Het inkoopproces - algemeen
  • Specificatie
  • Marktonderzoek en leveranciersselectie
  • Prijsvraag
  • Onderhandelen
  • Contracteren en bestellen
  • Leveranciers beheren
  Total Cost Management
  • TCO (Total Cost of Ownership)
  • Kostenreductietechnieken
  • Uitbesteden, make or buy
  De voorbereiding van een onderhandeling
  • De Kraljic-matrix
  • Positiebepaling
  • Opbouw van de onderhandelingsagenda
  Toepassing
  • Case 1: TCO uitwerken
  • Case 2: Praktische toepassing - portfolio analyse en positiebepaling
  • Case 3: Agenda

PRAKTISCH
 • WANNEER
  Datum: 8 september 2020 van 09:00 tot 17:00. Vervolg: 15/09/2020
 • WAAR
  AA Tower
  Technologiepark 122
  Gent-Zwijnaarde
 • KOSTPRIJS
  Voor bedrijven tot en met 50 werknemers: €60/dag/bediende
  Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers: €120/dag/bediende

 • Na inschrijving verschijnt een bevestigingspagina.


LESGEVERCONTACTPERSOON VOOR MEER INFORMATIE
 • Syntra West